Binalarda kolay tutuşur malzeme kullanılıyor!

Binalarda kolay tutuşur malzeme kullanılıyor!Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği yenileme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekletildiği ortaya çıktı. TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu, gecikmeyle insanların güvenliğinin hiçe sayıldığını söyledi.


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in mevcut haliyle yangına karşı dayanıksız inşaat malzemesi kullanımına kapı açtığı ileri sürüldü. Yönetmeliği yenileme çalışmasının 2 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekletildiği kaydedildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu, yangın yönetmeliğinin yenilenmesinin binaların yangın güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Yönetmeliğin yenilenmeyerek vatandaşın can ve mal güvenliğinin de hiçe sayıldığını belirten Başoğlu, iki yıldır ilgili birimlere görüş bildirdiklerini, ancak sonuç alamadıklarını anlattı. Başoğlu, binadaki katlar arasında ısı ve darbe ses geçirmezliği sağlayan ve yatılım maddesi olarak bilinen asmolen blokların çoğunun bir çakmak alevi ile kolayca tutuşabilecek malzemeden üretildiğini söyledi.


İhracata 3,2 milyar dolarlık katkıyla Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan toprak sanayi ürünleri sektörünün ana gündem konularından biri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’i yenileme çalışmaları. Çalışmalar bir türlü nihayete erdirilemedi. Sektör temsilcilerinin çeşitli defalar gündeme getirdiği çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda takılıp kaldı. Çalışmanın tamamlanamaması sektörde sıkıntıya yol açtı.     


TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu’nun verdiği bilgilere göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) tarafından 19 Aralık 2007’de yayınlanıp 9 Eylül 2009’da revize edilerek son halini aldı. Ancak net olmayan bazı bölümler nedeniyle yönetmelik, farklı uygulamalara sebep oldu. Özellikle döşemeler ile ilgili bölümde yer alan, “Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak (farklı cins malzemelerin bir araya getirilerek oluşturduğu madde olan) bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.” ifadeleri, yanlış uygulamalara kapı açtı. Başoğlu, bu ifadelerle ilgili olarak, “Buradan anlaşılacağı üzere, kolay alevlenen bir yapı malzemesi, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülmediği sürece, tek başına inşaatlarda kullanılmamalı. Ülkemizde bu durum maalesef bazı çevreler tarafından yanlış algılanmakta ve bunun sonucunda da can ve mal güvenliğimiz tehdit edilmekte.” dedi.


FARKLI ANLAMLARA SEBEBİYET VERMEYECEK ŞEKİLDE REVİZE EDİLMELİ


Şu an piyasada katlar arasında ısı ile darbe sesi yalıtımını sağlayan EPS asmolen blokların çoğunun, bir çakmak alevi ile bile kolayca alevlenebileceğini belirten Başoğlu, “Ayrıca bu asmolenlerin çoğunun yanıcılık sınıfları kolay alevlenen olduğu için inşaatlarda tek başına kullanılmaması gerekir.” ifadelerini kullandı. Bu sebeplerle yönetmeliğin özellikle döşemeler ile ilgi bölümünden, farklı anlamlar çıkarılmayacak şekilde, acilen revize edilmesi gerektiğini vurguladı.


Yönetmeliğin uzun süreden beri revizyonda olmasının A1 sınıfı hiç yanmaz asmolen pazarının daralmasına neden olduğunu, ayrıca diğer asmolen üreticileri ile beraber sektörü de olumsuz etkilediğini belirten Kadir Başoğlu, “Diğer taraftan yönetmeliğin revize edilmemesi, vatandaşın yangın güvenliği olmayan yapılarda iskan edilmesine sebep olmakta ve en önemlisi de vatandaşların can ve mal güvenliği hiçe sayılmakta.” dedi. Yaklaşık iki yıldan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönetmelikte yapılması gerekli yeni düzenlemeler hakkında görüşlerini aktardıklarını belirten Başoğlu, “Bu görüşler içerisinde, özellikle döşemelerde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi için, farklı anlamlara gelmeyecek şekilde yönetmeliğin ilgili ve gerekli maddelerinin yeniden düzenlenmesi, petrol türevi yanıcı malzemelerin yapılarda kompozit (yani iki veya daha fazla malzemenin bir araya gelerek yangın durumunda), asgari döşeme yangın sürelerini sağlaması ile yapılarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi olarak özetleyebiliriz.” diye konuştu. Başoğlu, çıkacak yönetmeliğin cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

AA