Bir ayın kirasını ödememek tahliye nedeni olabilir

Bir ayın kirasını ödememek tahliye nedeni olabilir Bir ayın kirasını ödememek tahliye nedeni olabilir

Posta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu vatandaşların sorularını yanıtlıyor

 Kiracım kira bedellerini ödemekte gecikiyor. Bugün için üç aylık kira ödenmedi. İki ay kira ödenmeyişinin tahliye nedeni olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Doğru ise kiracı nasıl çıkarılır? L.B.

Kiracıların kira bedellerini kira sözleşmesinde yazılı zamanlarda ödemesi gerekir. Bazı hallerde bir ayın kirasını ödememek bile tahliye nedeni olabilir. Buna temerrüt nedeni ile tahliye deriz ve onun hukuki yolunu önceki yazılarımda anlatmıştım. Bir iki defa anlattım diye bir daha anlatmayacağım sanmayın yine anlatırım ama bugünkü sorun bu değil. Bugünkü farklı. Bugün iki defa ödenmeyişini anlatayım, bir başka zaman temerrüdü yine anlatırım. Efendim iki defa kira ödenmeyişinin tahliye nedeni olması için kiracının  önce bir aylık kirayı ödemede gecikmiş olması lazım. Bu gecikme nedeni ile kiracıya bir ihtarname gönderilmiş  olmalı. Bu ihtara haklı ihtar diyoruz. İhtarname üzerine kira bedeli ödenmiş olabilir. Bu tamam ancak aynı yıl ve aynı  dönem içinde ikinci defa kira bedelini ödemekte gecikir ve ikinci bir ihtarname gönderilirse işte iki haklı ihtar gerçekleşmiş olur ve bu tahliye davası açmak için yeterlidir. Ancak tahliye davası  dönem sonunda açılabilir. İşte iki tane kiranın ödenmeyişinin macerası bu. Yoksa kiracı iki aylık kirayı  ödemedi diye hemen gidip tahliye davası açmak mümkün değil.
Posta/Ekrem Sarısu