Bir binada ısınmayla ilgili oturan, oturmayan herkes ortak gidere katılır!

Bir binada ısınmayla ilgili oturan, oturmayan herkes ortak gidere katılır!

Bir; binada oturmayanlar ister otursun ister oturmasın ortak gidere katılır. Çünkü kanuna göre ortak tesisi kullanmayan, kullanmak istemeyen, kullanma ihtiyacında olmadığını söyleyenler dahi masrafa katılacaktır


 

Bir çatı dairesi aldım, ancak alırken çatıya çıkıp bakmadım. Sonra gördüm ki müteahhit de çatı altında oturuyor ama kendi bölümünün üstünü duvarla kapatmış. Çatı onarımı için gelen, asansör için gelen benim üzerimde çalışıyor. Müteahhit rahat oturuyor. Buna yasal olarak izin var mı A.D.   Önce sizin binanın projesinde durum ne, ona bir bakmak lazım. Acaba bahsettiğiniz yapı projeye uygun mu Projeye uygunsa yapacak bir şey yok. Ancak projede böyle görülmüyor ise yapacak şey var. Öncelikle projeye aykınlıklann giderilmesi için dava açacaksınız. Belki projede sizin üzerinizde de çatı vardır, bunu yaptınp masrafı diğer kat maliklerinden alacaksınız. Üzerinizdeki mevcut örtü, böyle girip çıkanlar nedeni ile hasara uğramışsa bunun onanmını da kat maliklerinden talep edersiniz. Dolayısı ile görüyorsunuz ki projeye aykın olan her halin bertaraf edilmesi mümkündür.   Böyle bir çözüm yok Apartmanımızda yakıt konusu tartışılır halde. Yurt dışında oturan biri kullanmadığı için yakıt bedeli ödemek istemiyor. Bir kısmı da "Biz daha az ısınıyoruz az ödeyelim" diyor. Bir kısmı da daha fazla yakılmasını istiyor. Dükkanlar hiç katılmak istemiyor. Bunları nasıl telif edeceğiz M.F.K.   Bunun tartışması çok binada oluyor ama bilin ki bu tartışmalann büyük çoğunluğu yersiz. Şundan dolayı. Bir; binada oturmayanlar ister otursun ister oturmasın ortak gidere katılır. Çünkü kanuna göre ortak tesisi kullanmayan, kullanmak istemeyen, kullanma ihtiyacında olmadığını söyleyenler dahi masrafa katılacaktır. Dolayısı ile ben binada oturmayacağım diyen bu masraftan kaçınamaz. İkincisi; benzer bir durum olduğu için dükkanlann durumuna bakalım. Dükkanlar da aynı durumda ısınmak istemiyorsa radyatörün vanasını kapatır ama parasını da öder. Geleyim az ısınanla çok ısınana. Hangi dairenin daha az hangi dairenin daha çok ısındığını nasıl ölçeceğiz Bunun belli bir ölçeği yok. Sebebi şu: Bir bina yapılırken betonarme projesinin yanında aynca sıhhi tesisat projesi yapılır. Bu projede dairelere konulacak radyatör dilimleri kalori hesabına göre belinlenir ve kuzeye bakan dairelere daha fazla radyatör dilimi, güneye bakanlara buna uygun daha az radyatör dilimi konur. Buna benzer biçimde çatı katında ısı kaybı olacağından çatı katına daha fazla radyatör dilimi, ara katlara daha az radyatör dilimi konur. Böylece her dairenin aynı ısıda kalması sağlanır. Şayet binanızda daireler farklı ısınıyor İse bu denge bozulmuştur. Yapacağınız şey bu dengeyi projesine uygun olarak sağlamaktır. Kesin olan şu ki “Ben ödemeyeceğim”, “Ben daha az ödeyeceğim” diye bir çözüm yoktur.   Posta/Tamer Heper