Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapıldı!

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapıldı!

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilmekte olan uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin ilk haftası tamamlandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve ilgili kurumlardan olusan resmi  heyet ile katılım sağlanan müzakerelerde temel olarak 2015 yılında Paris’te imzalanması planlanan yeni anlaşma üzerine odaklanılıyor.


Bu çerçevede, konferansta yeni anlaşmaya ilişkin taslak müzakere metni ile Lima’da alınması öngörülen taslak kararlar metni yoğun bir biçimde müzakere ediliyor.


Taslak metinlerde yer alan hususlar, Lima’daki Türkiye heyeti tarafından titizlikle analiz ediliyor. Özellikle taslak müzakere metninin sera gazı emisyonlarının azaltılması bölümü ile taslak karar metninde yer alan ve 2015 yılında tüm taraflarca sunulması planlanan ulusal katkılara ilişkin bölümler, ülkemizin ulusal çıkar ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak toplantılarda müzakere ediliyor.


Her iki taslak metnin de ülkelerin sunduğu görüşler doğrultusunda revize edilmesi ve yayınlanması bekleniyor. Revize metinler, heyetimiz tarafından yeniden değerlendirilerek müzakerelere devam edilecek.


Diğer taraftan, konferans boyunca heyet başkanı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ikili görüşmelerde bulundu.


2 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği Heyet Başkan Yardımcısı Elina Bardram ile gerçekleştirilen ikili görüşmede, 2015 yılında tüm taraflarca sunulması beklenen ulusal katkılar ile Türkiye’nin 2015 G-20 Dönem Başkanlığı değerlendirilmiş; Müsteşar Yardımcısı Birpınar tarafından ulusal katkılar ile ilgili olarak hazırlıkların başlatıldığı, yapılan emisyon projeksiyonu çalışmasının 2015 yılında tamamlanmasının hedeflendiği ve sonuçların siyasi idareye sunulmasının ardından ulusal katkının belirleneceği ifade edildi. G-20 Dönem Başkanlığına ilişkin olarak ise iklim finansmanı konusunda çalışmalar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.


5 Aralık 2014 tarihinde İngiltere Heyet Başkanı Ben Lyon ile gerçekleştirilen görüşmede de Lima Konferansı ve ulusal katkılar ile Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı değerlendirilerek Müsteşar Yardımcısı Birpınar tarafından, her ne kadar gelişmiş ülkeler ulusal katkıların azaltım odaklı olmasını istese de birçok tarafın uyum ile finans, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme gibi unsurları da katkılara dahil etmek istedikleri; yeni anlaşmaya esas olacak taslak metinler arasında bulunan tutarsızlıkların giderilmesi gerektiği; Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığında iklim finansmanı konusuna önem verileceği vurgulandı.


5 Aralık 2014 tarihinde Suudi Arabistan Heyet Başkanı Khalid M. Abuleif ile yapılan görüşmede ise Suudi heyet başkanının müzakere metinlerinin gelişmiş ülkeler perspektifi ile hazırlandığı görüşünün paylaşıldığı, iklim değişikliği sorunu ile mücadele için tüm ülkelerin sorumlulukları ölçüsünde yeni anlaşmaya katkı vermeleri gerektiği, Türkiye'nin de küresel mücadeleye imkanları ölçüsünde katkı sağlayacağı dile getirildi. Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı süresince ise diğer ikili görüşmelerde de belirtildiği üzere iklim finansmanı önem atfedileceği, özellikle özel sektörün iklim finansmanına katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi.


4 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Akdeniz İçin Birlik Sekretaryası tarafından düzenlenen yan etkinlikte ise Müsteşar Yardımcısı Birpınar, tarafından ülkemiz adına bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ülkemizin iklim değişikliği alanında yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler verildi.