Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!   Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Özge dinç tarafından kuruldu.Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 50 bin TL sermaye bedeli ile Özge dinç tarafından kuruldu.

Biyotem Arge Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu: 
İnsan ve hayvan sağlığında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde her türlü hijyen, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antimikrobiyal ürünleri üretmek, araştırma, geliştirme yapmak, bu ürünleri üreten cihazların üretimini yapmak, üretim ekipmanları üzerine araştırma, geliştirme yapmak, Ar- Ge çalışmalarını yürütmek. Her türlü temizlik maddeleri ve malzemelerinin, sıvı, toz ve takı deterjan çeşitleri konsantre deterjan, sıvı sabun, sabun, yumuşatıcı ve benzeri petro-kimya ürünlerin, arge, üretim, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü teknik konuda, temel bilimlerde, fen bilimlerinde ve her türlü mühendislik bilimlerinde araştırma, geliştirme yapmak. Doğal bilimler, mühendislik, sosyal bilimler, tıbbi, beşeri araştırma geliştirme danışmanlık, anket faaliyetleri yapmak, biyoteknoloji, alanlarında araştırmaya yönelik hizmet vermek, ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yürütmek. Her türlü ithal veya yerli mamul, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların, hammaddelerinin farmakolojik klinik, gözlemsel, anketsel araştırmalarını yapmak, eğitim ve seminerler düzenlemek, eğitim materyalleri yayınlamak. Tıbbi araştırmalar yapılması sırasında destekleyici firmalar ile sözleşme yapmak, taahhüt ve akitlerde bulunmak, imzalamak. Yeni yapılacak olan ilaçların ilaç test etkilerini araştırmak, bu araştırma için gönüllü kişi ve kuruluşlara bulmak, bu gönüllü kişi ve kuruluşlara koruma altına almak ile ilgili sözleşmelerin maddelerini saptamak, birlikte protokoller imzalamak. Konusu ile ilgili etüt, proje, fizibiliteler hazırlamak, organizasyonlar yapmak. Şirket bünyesinde yukarıda belirtilen işlerle ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, acentelik, bayilik almak, bunları kendi bünyesinde kullanmak veya kiraya vermek. Yukarıda belirtilen işlerle ilgili olarak özel ve resmi kurum ve kuruluşlara karşı yurt içi ve yurt dışında taahhütlerde bulunmak ve bu taahhütleri yerine getirmek veya üçüncü şahıslar vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlamak. Şirket AR- GE, pazar geliştirme, pazarlama tekniklerini geliştirme, yeni teknoloji üretme gibi faaliyetleri için her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir, bunları dışardan ya da kendi bünyesinden temin edebilir, bunların her türlü ticaretini yapabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak iktisadi teşekküller oluşturabilir, işletmeler kurabilir, kurulu işletmelere ortak olabilir, mümessillikler alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirket Türkiye içinde ve dışında, konusu ile ilgili şirketlerin acentelerin, bayilik ve temsilciliklerini alabilir ticari işlemlerine aracılık edebilir.

Adres: Ahmet Yesevi Mah.Kerem Sk. No:9/1/13 Pendik