09 / 08 / 2022

Blacklıne Mimarlık Ve Tasarım Limited Şirketi kuruldu!


Blacklıne Mimarlık Ve Tasarım Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Alican Sığınak, Mahmut Özgül ve Ömer Savaş Bilir ortaklığında kuruldu.Blacklıne Mimarlık Ve Tasarım Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Alican Sığınak, Mahmut Özgül ve Ömer Savaş Bilir ortaklığında kuruldu.

Blacklıne Mimarlık Ve Tasarım Limited Şirketi konusu:
Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Mekanik Tesisat Mühendisliği hizmetleri (sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Doğalgaz tesisatı, Endüstriyel doğalgaz tesisatı, Doğalgaz altyapı tesisatı, Yangın tesisatı, Arıtma tesisatı, Soğutma tesisatı, Havalandırma tesisatı, Havuz tesisatı, klima tesisatı vb.) Her Türlü proje çizimi ve Uygulama işlerini Kapsar Mekanik tesisat işleri, Doğalgaz yapım işi her türlü Doğalgaz Alt yapı işleri Doğalgaz proje çizimi ve uygulamaları(ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, yangın, asansör) Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesul lük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. Mühendislik, mimarlık inşaat dekorasyon ve bu konularla ilgili taahhüt hizmetleri bu kapsam içinde fizibilite ve rantabilite araştırma ve paropları avan, tatbikat ve detay projeleri bunlara ait kontrolörlük mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak Asansör avan proje ve asansör uygulama işleri Araç Projelendirme Araçları Lpg ye dönüşümü, Araçların CNG ye dönüşümü Her Türlü İnşaat taahhüt işleri: konut, işyeri, ticarethane, inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kar karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek Türkiye Sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşlara tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlara, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşlara, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşlara tarafından yurt dışında ihaleye çıkarman inşaat elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, işlerini yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık etüt, araştırma, tasarım, fızibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek Bina ve diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler kombi, kazan vb. ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) Televizyon, radyo, basın, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.