BMI sertifika programı 18 Aralık'ta başlıyor!

BMI sertifika programı 18 Aralık'ta başlıyor!BMI(Business Management İnstitute) ; Birçok sektörde iş hayatına yeni başlayanlarla, açık alanlarda spesifik konularda meslek edinmek isteyen yetkin bireylere eğitimler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.  


BMI(Business Management İnstitute) ; Birçok sektörde iş hayatına yeni başlayanlarla, açık alanlarda spesifik konularda meslek edinmek isteyen yetkin bireylere eğitimler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda yine spesifik konulardan biri olan GAYRİMENKUL HUKUKU, FİNANSI VE DEĞERLEMESİ SERTİFİKA PROGRAMI’NI başlatmıştır.

Bu eğitime, gayrimenkul piyasasında olanların yanı sıra, bankacılar, hukukçular, finansçılar, gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşlarında çalışanlar ve  bu konuda uzmanlaşmak isteyen tüm kişiler katılımcı olmaktadır.

Büyümenin lokomotifi olan inşaat sektörü ülkemizde  sayısız konut ve ticari projeleri gündeme getirmiş, konut ve diğer projelerle ilgili pazar oluşmuş, ayrıca bankaların morgage kredileri de pazarı büyütmüştür. Açık alanları tespit edebilmesi ve pazarı iyi tanıyıp analiz edebilecek bilgi birikimine sahip BMI(Business Management İnstitute) bu konudaki eğitim ihtiyacını analiz ederek GAYRİMENKUL HUKUKU, FİNANSI VE DEĞERLEMESİ konusunda kapsamlı bir program hazırlamıştır.
İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki  gelişmeler firmalarda kurumsallaşmayı da beraberinde getirmiştir. Sektörde de satış, pazarlama ve tanıtım alanında  eleman talebi yoğunlaşmıştır. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki hareket, firmaların  toplu konut projelerine ağırlık vermesi sonucunu doğurmuştur.Toplu konut ve AVM gibi ticari projeler piyasaya girmesiyle gayrimenkul piyasasında satış, pazarlama, tanıtım,değerleme ve gayrimenkulle ilgili hukuki sorunları da irdeleyebilen eğitimli insan açığı doğmuştur.Söz konusu sertifika programı bu açığı kapatabilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE EĞİTMEN KADROSU;
GAYRİMENKUL HUKUKU Prof.Dr. Ethem Saba Özmen (12 Saat)
• 2/b ve Orman Arazileri Sorunları
• Taşınmaz Kavramı ve Kadastro Sonucu Oluşması
• Kamulaştırma Davaları
• Mortgage Sistemi ve Yasal Düzenlemeler
• Kat mülkiyeti değişiklikleri ve toplu yapılar
• Sınırlı Ayni Haklar (Yap - İşlet - Devret Modeli)
• Yabancıların Taşınmaz Edinme Hakları
• Vakıf Taşınmazları
• İmar Sorunları

VERGİ HUKUKU Yrd.Doç.Dr. Erkan Aydın (3 Saat )
• Gayrimenkullerin Alım Satımına ve Kiralanmasına Aracılık Etmekten Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi
• Gayrimenkullerin Satılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi
• Gayrimenkullerden Sağlanan Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
• Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Gayrimenkul Vergilemesi
• Kurumlarda Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergilendirilmesi
• Gayrimenkullerde Katma Değer Vergisi Uygulamaları
• Emlak Vergisi Uygulamaları
• Veraset ve İntikal Vergisi Açısından Gayrimenkuller
• Tapu ve Kadastro Harçları
GAYRİMENKUL FİNANSI ve RİSK YÖNETİMİ Yücel Ersöz -Dr. Ali Hepşen (9 saat)
• Türkiye ve Yabancı Ülkelerde Gayrimenkul Finansmanına Genel Bakış
• Finansçı Olmayan Gayrimenkul Uzmanları İçin Kurumsal Finansmanın Temelleri
• Kurumsal Finansman Kavramlarının Gayrimenkulde Kullanımı
• Gayrimenkul Geliştirmede Finansman Yöntemleri ve Risk Yönetimi
• Proje Yönetimine Giriş ve Proje Süresince Risk Yönetimi
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
• Gayrimenkul Finansman Piyasaları ve Kullanılan Yöntemler
• Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotek Kavramı ve Etkinliği
• İpotek Sigortacılığı
• Gayrimenkul Yatırım Fonları
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GELİŞTİRME Cansel Turgut  (12 Saat )
• Gayrimenkul Değerleme
• Değer Kavramı
• Değeri Etkileyen Faktörler
• Değerleme Yöntemleri
• Proje Değerleme
• Süreç Belirleme
• Fizibilite ve Yasal Prosedürler
• Proje Finansmanı ve Değerleme
• Yer Seçimi ve Kriterleri
• Gayrimenkul Projeleri Stratejik Planlaması
• Gayrimenkul Pazarlama Yönetimi
• Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması

Eğitim Tarihi: 18 Aralık 2010
Eğitim gün & Saatleri:  Cumartesi & Pazar 09:30 - 16:30
Kontenjan: 25 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Yeri: TOBB Binası Levent/İstanbul
Süre: 39Saat (3.5 Hafta)
http://www.bm-institute.com/gayrimenkulbmi.html