Bodrum Gümüşlük Sitesi'nde icradan 180 bin TL'ye satılık konut!

 Bodrum Gümüşlük Sitesi'nde icradan 180 bin TL'ye satılık konut! Bodrum Gümüşlük Sitesi'nde icradan 180 bin TL'ye satılık konut!

Bodrum 2. İcra Müdürlüğü, Gümüşlük Sitesi'nde yer alan konutu 180 bin TL'ye satacak. Satış, 13 Ağustos Pazartesi günü 10:15-10:20 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;


Örnek No: 2012/1564

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2012/1564


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA I Oil Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği. Rjıvcti ve Önemli Özellikleri:


1 - Tapu Kaydı :

Muğla ili. Bodrum ilçesi, Karakaya köyü, Çukurbük mevkii. 2Z37 parselde kayıtlı, 39.8541,72 nC alanlı ana taşınmaz üzerinde 1/117 arsa paylı, 33. Blok. Bodrum-Zemin kat, 2 Bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken.


Hali Hazır Durumu :

Satışa konu taşınmaz Karakaya Çukurbük mevkiinde Koyunbaba mevkiine giden asfalt yola ikinci sıradadır. Gümüşlük Sitesinde yer almaktadır. Meskenin kapı numarası 33/2 dir. İmar uygulaması sonucu net imar parselidir. Parsel üzerinde yapılaşma tamamlanmıştır. Kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Parsel kat mülkiyetine göre 57 blokta toplam ikiz olmak üzere 114 dubleks mesken bulunmaktadır. Her bağımsız bolüm toplamda balkonlar dahil 80 m2 inşaat alanına sahiptir. Keşif anında meskenin kapısı kilitli olduğu için iç  mekanlar hakkında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. Binanın yol kotundan girişte zemin tak olarak adlandırılan bölümün açık mutfak salon, alt katında yatak odaları ve banyo wc den oluştuğu gözlemlenmiştir. Site içi yollan beton kaplama ve kilir taş döşenmiştir. Bahçe tanzimleri düzenli bir şekilde tamamlanmıştır. Bodrum şehir merkezine takribi 25 km dir. Civar parsellerde yapılaşma mevcut olup konut olarak kullanılan binalar vardır.


İmar Durumu :

Gümüşlük Belediyesince verilme 14.03.2012 tarihli imar durum belgesine göre Taşınmazın bulunduğu bölge TK 2 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Bu bölgede yapılanma şartlan TAKS:%15 ve KAKS:%20 dir.


Muhammen Bedeli : 180.000,00 TL 

K.D.V Oranı:%1 

Satış Saati : 10:15 - 10:20 Arası


Satış Şartları

1 - Satış 13.08.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bodrum 2. İcra Müdürlüğü Önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 23.08.2012 günü Bodrum 2. İcra Müdürlüğü Önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu Harcı alıcı payı, İhale Damga Vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye Ücreti ve Tapu Harcı satıcı payı satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİK m.126)


İlan için tıklayın