Boğaziçi Kandilli Evleri'nde 3.1 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Boğaziçi Kandilli Evleri'nde 3.1 milyon TL'ye icradan satılık villa! Boğaziçi Kandilli Evleri'nde 3.1 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mahallesi, Rasathane Cadddesi üzerinde yer alan Boğaziçi Kandilli Evleri'nde bahçeli villa 3 milyon 100 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
Boğaziçi Kandilli Evleri'ndeki villa için ilk ihale tarihi 16 Mart 2018 olarak belirlendi. Gayrimenkulün ihalesi İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi Müdürlüğü'nde yapılacak. 

 

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mahallesi, Rasathane Cadddesi üzerinde kain 163 pafta, 936 ada, 9 parsel sayılı 21.466,60 m2 miktarlı arsada inşa edilmiş olan 35 sokak kapı no'lu BOĞAZİÇİ KANDİLLİ EVLERİ isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas blok apartmanlardan J-Blok 3. katta çatı arası olan 196/21466 arsa paylı (13) no'lu dubleks dairenin tamamıdır. Ana bina Bodrum+Zemin+3 Normal kattan ibaret 5 katlı bahçeli betonarme karkas blok apartman olup dış cephesi sıvalı boyalı, üzeri çatı üstü kiremit ile kaplıdır. Binaya bahçe içinden 5 basamak inilerek bodrum kattan alüminyum doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası granit basamaklı, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merpenleri vardır. Bina Zemin kattan sonra 1.50 m. kadar çıkmalı ve her katta mesken olarak kullanılan dörder daire olup 3.kat daireler çatı aralıdır. Binada elektrik, su, doğal gaz girişi ve asansör teşkilatı mevcuttur. Parsel etrafı kargir duvar üzeri demir parmaklık ile muhafazalı olup özel güvenlik ile korumalı sitede açık yüzme havuzu, yer altında otopark, spor, sosyal tesis ve yeşil alanları vardır. Mezkur gayrimenkul kapalı olduğundan emsal olacak dubleks daire özelliğinden ve mahallinde yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden Dubleks dairenin normal katta giriş holü, koridor, mutfak, WC, salon, bir oda ve çatı arasında hol, banyo ve biri banyolu üç oda olup tamamı 200,00 m2 kadardır. Normal katın giriş holü önünden ahşap kaplamalı, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merpen ile çatı arasına irtibatlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zemini seramik, salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı, tavanları kortonpiyerli olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duşa kabin klozet ve lavabo vardır. Dairenin kapıları masif ahşap kaplamalı, cümle giriş kapısı möbleli çelik kapı, pencereleri PVC doğramalıdır. Normal katın mutfak ve salon önünde ortak kullanımlı balkonu ve çatı arası iki oda önünde terası vardır.Daire site içi ön bahçe cepheli olup elektrik, suve doğal gaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur.Taşınmazın bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskan ve mesken bölgesi olan Üsküdar İlçesi Küçüksu Mahallesi, Rasathane Caddesi üzerinde ve Boğaziçi Kandilli Evleri içinde olması, ana trafik yoluna olan yakınlığı, çarşı, pazar ve alışveriş merkezine olan mesafesi ve ulaşım şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu, deprem riski, ana bina ve dairenin yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği ile yapranma miktarı, dubleks dairenin büyüklüğü, konumu, bölüm ve kullanım şekli ile arsa payından gelen miktarı, yıllık getirebileceği gelir, günün civarda emsal olacak alım satım değerleri ve rağbeti ile kıymetine tesir edecek bilumum faktörler göz önünde tutularak taşınmazın kıymeti belirlenmiştir.

 

Kıymeti : 3.100.000,00 TL
1. Satış Günü : 16/03/2018 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 11/04/2018 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127. Maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan mernis adresi tespit edilemeyen ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında gazete ilanının tebligat yerine kaim olmasına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1108 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2018