Boğaziçi Köprüsü 1973 yılında trafiğe açılacakmış!

Boğaziçi Köprüsü 1973 yılında trafiğe açılacakmış!1968 yılında Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Boğaz'da yapılacak bin 400 metre uzunluğundaki köprünün, çevre yollarla birlikte 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağını ve 50 metre yüksekliğinde inşa edileceğini açıklamış.


 Boğaziçi Köprüsü 1973 yılında trafiğe açılacakmış!


BAYINDIRLIK Bakanı Orhan Alp tarafından dün Bütçe Karma Komisyonu'nda 1973 yılında hizmete gireceği açıklanan 1.400 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğindeki Boğaz Köprüsü...


Çevre yolları ile birlikte 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak


BOĞAZ KÖPRÜSÜ 1973 yılında trafiğe açılacak


   Ankara  (HA) - Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Bütçe Karma Komisyonunun bu sene içinde ihale edileceğini, çevre yollarla birlikte 1 milyar 200 milyon lira sarf olunacağını, yalnız köprü maliyetinin 300 milyon lira olacağını ve 1973 yılında köprüden geçişin başlanacağını açıklamıştır.


  Orhan Alp, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında İstanbul trafiğinin düzelmesi için çevre yollarına ve Boğaz Köprüsü'ne mutlaka ihtiyaç olduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştur:


 ''- Köprü projesi hemen tatbik sahasına konsa dahi, sistem ancak 1973 yılında çalışmaya başlayacaktır. Bunun manası 1970 yılından itibaren İstanbul'da şehir trafiğinin çok büyük bir keşmekeş içine gireceği, Boğaz'ı otomobille geçmenin hiç arzu edilmeyen bir iş haline geleceği, ulaşımı tertip ve tanzim için başvurulacak hiçbir çarenin kalmayacağı şeklinde ifade edilebilir. Bu bir kehanet değildir ve projenin daha çok geciktirilmesi, İstanbul'un ekonomik ve sosyal hayatını fiilen felce uğratmak ve dolayısıyla yurdumuzun gelişmesini frenlemiş olmak manasına gelecektir.''


Boğaziçi Köprüsü 1973 yılında trafiğe açılacakmış!


  ''İstanbul'da 1965 yılında Boğaz'ı 2 milyon 800 bin vasıta geçmiş olup, çevre yolu ve köprünün hizmete açılacağı 1973 yılında 7 milyon 310 bin vasıta geçecektir. Bu rakam köprünün 1973 yılında hizmete açılmasının mali ve ekonomik yönden de geç kalındığını ifade etmektedir.''


KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


  Müteakiben Boğaz üzerinde köprünün mü inşasının daha faydalı olduğu, yoksa tünel inşasının mı daha yararlı olacağı sorusunu cevaplandıran Orhan Alp, köprü maliyetinin her bakımdan tünel maliyetinden daha az olduğunu bildirmiş, çevre yolları ve Boğaz Köprüsü hakkında şu bilgiyi vermiştir:


  ''Toplam köprü uzunluğu 1.400 metredir.

    Köprü, deniz seviyesinden asgari 50 metre yüksekte olacaktır.

    Köprüden geçiş paralı olacaktır.

    Köprü inşaatı dört senede tamamlanacaktır.

    Köprünün maliyeti takriben 300 milyon T.L. tahmin edilmiştir.

    Çevre yolu, trafiğin kesif olduğu yerlerde altı şeritli, diğer kesimlerde dört şeritli olacaktır.

    Çevre yolu, şehre trafiğin muhtelif yerlerden kolay ve rahatlıkla tevzini sağlayacaktır.

    Çevre yolunun toplam uzunluğu 22 kilometre olup, 11 adet yonca yaprağı şeklindeki kavşakla çevredeki diğer ana yollarla irtibatlanacak, bu kavşakların dışında yola giriş ve çıkış mümkün olmayacak, yol üzerindeki asgari seyir hızı 60 kilometre olarak muhafaza edilecektir.

    Çevre yolunun maliyeti, istimlakler hariç, takriben 460 milyon liradır.

    Çevre yolunun Haliç geçiş kısmında bir köprü inşasına zaruret vardır. Avan proje ve zemin etütleri ikmal edilmek üzeredir. Bu köprünün tahminen 70 milyon liraya mal olacağı düşünülmektedir.!


DİĞER ANA FAALİYET


  Bakan, bundan sonra Yeşilköy Hava Limanı'nın en büyük uçakların inişine müsait hale getirileceğini, yılda 2 milyon yolcunun hizmetini görebilecek terminal binasının inşa edileceğini bildirmiştir. Bakanın verdiği izahata göre Arfiye - Esenkent arasındaki çift demiryolu hattının inşası suretiyle halen 576 kilometre olan İstanbul - Ankara arası 450 kilometreye düşecektir. Şefaatli - Yıldızeli hattının inşası da İstanbul - Erzurum yolunu kısaltacaktır. Orhan Alp, yıllardır sürüncemede kalan İstanbul Operası'nın nihayet 1968 yılında ikmal edileceğini de konuşması sırasında açıklamıştır.

  Bundan sonra yollar hakkında bilgi veren Bayındırlık Bakanı, 1967 yılı sonunda ''Ana istikamet yol şebekesinin'' yüzde 63'ünün asfaltlanmış olacağını, bu miktarın 1968 sonunda yüzde 69'a çıkacağını da sözlerine eklemiştir.


(1968 yılında Reşat Altın 185 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 9 Ocak 1968Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com