Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatı 675 milyon liraya sigortalanmış!

Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatı 675 milyon liraya sigortalanmış! Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatı 675 milyon liraya sigortalanmış!

Boğaziçi Köprüsü 675 milyon liraya, Haliç Köprüsü'de 237 milyon liraya sigortalanmış. Türkiye'de ilk kez, yapımı sigorta teminatı altında sürdürülen Boğaziçi Köprüsü'nün hizmete açıldıktan sonra da sigorta ettirilmesi düşünülmüş.Boğaz Köprüsü 675 milyon, Haliç Köprüsü'de 237 milyon liraya sigortalı...


OKŞAN ATASOY


  Türkiye'de ilk kez, yapımı sigorta teminatı altında sürdürülen Boğaziçi Köprüsü'nün, resmen hizmete açıldıktan sonra da sigorta ettirilmesi düşünülmektedir. 

  İlgililerin verdiği bilgiye göre, 23 Nisan 1970 tarihinde, bilumum rizikolara karşı 134 milyon Alman Mark'ına (675.000.000 TL.) sigorta ettirilen Boğaziçi Köprüsü inşaatı, üç yıldır devam etmektedir. Köprü yapım çalışmaları bi-
tince, ihale mukavelesine uygun olarak yapılmış sigorta teminatı da sona erecektir. Bu nedenle, köprünün tekrar sigorta ettirilmesi için ilgililerce temaslara geçilmiş ve bu konuda alınması gereken tedbirler üzerinde görüşmeler başlamıştır.

  Yurdumuzda ilk sigortalı köprü olacak Boğaz Köprüsü'nün ne şekilde ve hangi değer üzerinden sigorta ettirileceği henüz kesinleşmemiştir.


  HALİÇ KÖPRÜSÜ


  Öte yandan yapım çalışmaları devam eden Haliç Köprüsü ile çevre yolunun bazı kavşakları ve Mecidiyeköy alt, üst geçitlerinin inşaatı da sigortalı olarak sürdürülmektedir. Haliç Köprüsü inşaatı, uluslararası inşaat mukavelesi şartlarına uygun olarak, yapım çalışmalarının bitimine kadar 47 milyon 480 bin Alman Mark'ına (237.500.000 TL.) sigortalıdır. 

  Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok, Boğaz Köprüsü'nün deneme niteliğinde dahi olsa 30 ekimden daha erken trafiğe açılmayacağını bildirmiştir.

  Bayındırlık Bakanı Ok, bu konuda verdiği demeçte, Boğaz Köprüsü'nün halen inşaat halinde olduğunu, Köprüyü çevre yolu içinde bir ünite olarak ele almak gerektiğini ve emniyet sisteminin daha yeni ihale edildiğini belirtmiştir.


(1973 yılında Reşat Altın 470 liraya satılıyormuş.)


Milliyet Gazetesi 16 Ağustos 1973Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com