25 / 05 / 2022

Boğazlar'daki akıntı elektriğe dönüşecek

Boğazlar'daki akıntı elektriğe dönüşecek

Türkiye, artan enerji ihtiyacını gidermek için alternatif enerji kaynaklarına yöneliyorEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndaki sert akıntılardan enerji elde edilip edilemeyeceği konusunda araştırmaların yapıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un soru önergesine verdiği cevapta İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndaki akıntının enerjiye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine ilişkin soruya açıklık kazandırdı. Bakan Yıldız, denizlerdeki enerji üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarının bir kategorisi olarak görüldüğünü belirtti.

Yıldız, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Boğazlar'daki su akıntısının yer ve zamana bağlı olarak 0-2.5 m/s arasında değiştiğini söyledi. Boğazlar'daki akıntının her zaman aynı değerlerde olmadığını belirten Yıldız, bazen akıntının terse döndüğünü de söyledi. Yıldız “Genel olarak akıntının en yüksek olduğu yerlerde 1.5 m/s'lik ortalama bir hız söz konusudur” diye konuştu. Bakan Yıldız “Dalga, gel-git ve termal gradyant enerjileri olarak çeşitlenen bu enerjiler üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır” dedi.
Star/Hasan Öymez