Bolu Belediye Meclisi'nin gündeminde imar var!

Bolu Belediye Meclisi'nin gündeminde imar var! Bolu Belediye Meclisi'nin gündeminde imar var!

İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca devam edecek toplantılarda meclis üyeleri yine önemli kararlara imza atacak.Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları 01 Şubat pazartesi günü başlıyor. Toplantıların Pazartesi günü gerçekleşecek ilk oturumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 86.000,00TL. ödenek dahilinde bir adet hizmet aracı satın alınması talebi, İl Emniyet Müdürlüğüne 40.000,00TI. 

ödenek dahilinde sepetli taşıt satın alınması talebi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İzzet Baysal Mahallesinde bulunan Bolu Spor Lisesi binasında bulunan 18 m2.lik alanın kantin olarak işletilmesi veya işlettirilebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi konuları ele alınacak. 

2 ŞUBAT SALI

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ilk olarak İl Encümenine üye seçimi yapılacak. Ardından Yeniçağa İlçesi, Yamanlar köyü, Doğan çayırı mevkiinde tapunun 1 pafta, 573 ve 919 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının onanması ve Gerede İlçesi, Yazıköy köyü, Kavakköy mevkiinde tapunun G28-a-25-c pafta, 811 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek raporlar görüşülecek. 

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çarşamba qünü ise Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe İhsaniye mahallesi 337 ada 6 parselde Kültür İlkokulu ile Kültür Ortaokulu binaları bulunmaktadır. İl Özel idare hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı lehine "Temel Eğitim Okul Alanı" olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi ile başlayacak toplantıda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe İhsaniye mahallesi 390 ada 885 parselde Kültür Ortaokulu bahçesinde kalmaktadır. 

İl Özel İdare hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı lehine Temel Eğitim Okul Alanı" olarak tahsis edilmesi talebi de ele alınacak. 

4 ŞUBAT PERŞEMBE

Şubat Ayı toplantılarının Perşembe günü devam edecek oturumunda ilk olarak Dörtpan İlçesi, Yağbaşlar köyü, Merkez, Kabaklar ve Mürseller köylerine içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşülecek. Ardından Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, İhsaniye mahallesi, Tekke yanı mevkiinde bulunan tapunun 326 ada 27 parsel nosunda kayıtlı 43.00m2.lik taşınmazın satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşülüp karara bağlanacak. 

5 ŞUBAT CUMA

Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek son oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçimi yapılacak. Ardından İl Özel İdaresinin %80 hisse oranında ortağı bulunduğu Esentepe Turistik Tesisler Kurma ve İşletme Birliği uhdesinde bulunun taşınmazın mülk sahibi Gerede Belediyesinin 20 yıllık irtifak hakkı süresi sona erdiğinden, yeniden irtifak hakkı verebilmesi için Gerede Belediyesinin hisse oranının artırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak. Bolu Express