Bornova'da 10 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Bornova'da 10 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa! Bornova'da 10 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa toplamda 10 milyon 116 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa toplamda 10 milyon 116 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz tapunun;  İzmir  İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 10964 ada, 5 parselinde 2.509,00m2 yüzölçümü ve “arsa” cinsiyle;17/2400 payı MEHMET SADIK,2383/9600 payı MÜZEYYEN TIĞCIOĞLU, 2383/9600 payı OSMAN TIĞCIOĞLU, 2383/9600 payı SEMA ŞENSEZ, 2383/9600 payı ERKAN TIĞCIOĞLU adına kayıtlı bulunmaktadır. Satışa konu 5 parsel 6253/1 Sokağa cepheli boş arsadır.Taşınmazın batısında Karacaoğlan Mahallesinde kalan plansız - projesiz olarak inşa edilmiş 3 - 4 katlı konut tipinde yapılaşmalar bulunmakta olup kuzeyinde ve kuzey doğusunda yeni yapılan ve yapımına devam eden konut sitelerinin yer aldığı görülmüştür. Karacaoğlan Mahallesindeki plansız yapılaşmaların bulunduğu alanlarda da kısmen Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni apartmanların yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Point Bornova AVM’ ne yaklaşık 650 m., İzmir Otogarına yaklaşık 700m., Kamil Tunca Bulvarına yaklaşık 900 m., Kemalpaşa Caddesine yaklaşık 1.000 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. İzmir Otogarı yoluyla İzmir Çevre Yoluna giriş çıkış imkanının bulunması ve ana güzergahlara yakınlığı nedeniyle ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın topoğrafik yapıları düz ve inşaat yapımına uygun durumdadır. Taşınmaz civarında yol ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup taşınmazıntüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur.

 

Kıymeti : 4.893.000,00 TL
1. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 16/02/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapunun İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 10964 ada, 6 parselinde 2.487,00m2 yüzölçümü ve “arsa” cinsiyle; 4/192 payı MEHMET SADIK, 47/192 payı MÜZEYYEN TIĞCIOĞLU, 47/192 payı OSMAN TIĞCIOĞLU, 47/192 payı SEMA ŞENSEZ,47/192 payı ERKAN TIĞCIOĞLU adına kayıtlı bulunmaktadır. Satışa konu 6 parsel 6253 Sokağa ve 6253/1 Sokağa cepheli köşe başı parselidir. Taşınmazın batısında Karacaoğlan Mahallesinde kalan plansız - projesiz olarak inşa edilmiş 3 - 4 katlı konut tipinde yapılaşmalar bulunmakta olup kuzeyinde ve kuzey doğusunda yeni yapılan ve yapımına devam eden konut sitelerinin yer aldığı görülmüştür. Karacaoğlan Mahallesindeki plansız yapılaşmaların bulunduğu alanlarda da kısmen Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni apartmanların yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Point Bornova AVM’ ne yaklaşık 650 m., İzmir Otogarına yaklaşık 700m., Kamil Tunca Bulvarına yaklaşık 900 m., Kemalpaşa Caddesine yaklaşık 1.000 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. İzmir Otogarı yoluyla İzmir Çevre Yoluna giriş çıkış imkanının bulunması ve ana güzergahlara yakınlığı nedeniyle ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın topoğrafik yapıları düz ve inşaat yapımına uygun durumdadır. Taşınmaz civarında yol ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur.

 

Kıymeti : 5.223.000,00 TL
1. Satış Günü : 17/01/2018 günü 15:35 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 16/02/2018 günü 15:35 - 15:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (Milli bir bankanın kesin ve süresiz)vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/10/2017