Borova Yapı Endüstrisi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlerini açıkladı!

Borova Yapı Endüstrisi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlerini açıkladı!

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş., komite, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında bir açıklama yaptı


 

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;   "KOMİTE SEÇİMİ HK.   Şirketimizin almış olduğu yönetim kurulu kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlıklı maddesi gereği; Yönetim Kurulu içerisinden Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sn.Burak Arkan'ın, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak da Sn.Rifat Esen'in seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sn.İsmail Özmen Genç'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak da Sn.Kaan Kurşun'un seçilmelerine karar verilmiştir.   Gereği bilgilerinize arz olunur.   YÖNETİM KURULU VE SİRKÜLER HK.      AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:   Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında;        Yönetim Kurulu Başkanlığına Kamil Engin Yeşil'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Namık Bahri Uğraş'ın   seçilmelerine karar verilmiştir.   Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Yaşar Altıparmak, Kaan Kurşun ve Rifat Esen'dir.   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Burak Arkan ve İsmail Özmen Genç'tir.   İkinci Derece Yetkilisi olarak; Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Müzeyyen Musaak'ın atanmasına ve imza sirkülerinin bu şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.   Gereği bilgilerinize arz olunur.     Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi KAMİL ENGİN YEŞİL BAŞKAN FİNANS YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 7,87 - Bağımsız Üye Değil NAMIK BAHRİ UĞRAŞ BAŞKAN YRD. FİNANS DANIŞMANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. - - Bağımsız Üye Değil YAŞAR ALTIPARMAK ÜYE-GENEL MÜDÜR İKTİSATÇI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0,0004 - Bağımsız Üye Değil KAAN KURŞUN ÜYE İKTİSATÇI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ - - Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ RİFAT ESEN ÜYE EKONOMİST - YÖNETİM KURULU ÜYESİ - - Bağımsız Üye Değil DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ BURAK ARKAN ÜYE MAKİNE MÜHENDİSİ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ - - Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BŞK. İSMAİL ÖZMEN GENÇ ÜYE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ - - Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BŞK. BEHZAT İNAN DENETÇİ MİMAR DENETÇİ DENETÇİ - - -     Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel   Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler KAMİL ENGİN YEŞİL BAŞKAN FİNANS YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR ALTIPARMAK ÜYE-GENEL MÜDÜR İKTİSATÇI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ RİFAT ESEN ÜYE EKONOMİST - YÖNETİM KURULU ÜYESİ"   Emre Kulcanay / emlakkulisi.com