Borova Yapı paylarının devralınması için bilgi raporu yayınladı!

Borova Yapı paylarının devralınması için bilgi raporu yayınladı!Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. paylarının zorunlu çağrı yoluyla Kamil Engin Yeşil tarafından devralınmasına ilişkin bilgi formunu ve Yeşil İnşaat değerleme raporunu Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.


Borova Yapı tarafından yapılan açıklama şöyle;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2013 tarih ve 298337369-105.01.01.01.2266-7711 sayılı yazısı ve 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı kararı çerçevesinde kendisi ve diğer ortaklar adına sermaye koyma borcunu mahsup yoluyla gerçekleştirecek olan gerçek/tüzel kişinin pay alım teklifi fiyatının asgari olarak 0,93-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir, bu çerçevede Şirketimiz ortaklarından Sn.Kamil Engin Yeşil tarafından Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu ekte sunulmaktadır.


BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA KAMİL ENGİN YEŞİL TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU ekte pdf olarak sunulmaktadır.


Bilgi formunu görüntülemek için tıklayın


Yeşil İnşaat değerleme raporunu görmek için tıklayın