Boşanmış kadın KEY'e dava açtı

Boşanmış kadın KEY'e dava açtıBoşanmış kadınların KEY alamamalarına yönelik düzenlemenin iptali için dava açıldı.


Eğitim-Sen, KEY ödemelerinde boşanmış kadınların pay alamamalarına yönelik düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Dava, boşandığı için KEY ödemesi alamayan sendikanın  Ankara  2 No'lu Şube üyesi adına açıldı.

Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert, "Ataerkil zihniyetin ürünü" olarak hazırlanan düzenlemelerin, 1987-1995 yılları arasında çalıştıkları halde boşanmış kadınların KEY'den yoksun kalmalarına yol açtığını söyledi.
İsbert, bu işlemin dayanağı 3320 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinin "Eşlere Yapılacak Yardım" başlıklı 5. maddesinde geçen "aile reisine" ibaresinin iptalini istediklerini belirtti.

Dava dilekçesinde ayrıca, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesinin dayandığı 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesinde yer alan "aile reisine" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edildi.

Milliyet