Bozcaada betonlaşmaya karşı!

Bozcaada betonlaşmaya karşı!Bozcaada'yı imara açan yağma projesine karşı yürüyüş düzenleyen Bozcaadalüar, bakanlığa gönderilmek üzere yüzlerce itiraz dilekçesi topladı. Adalıların, eylemine, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da destek oldu.


Adalıların, eylemine, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da destek oldu. Bozcaada halkının yanı sıra bayram tatili için gelenler de eyleme destek oldu. 

Bozcaada Forum'un çağrısıyla gerçekleşen eylemde yaptıklan açıklama ile Bozcaadalüar, Bölge Çevre Düzeni Planı'nı kabul etmediklerini belirterek şunlan söylediler: "Ada halkından, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan bu plan yapılmıştır. Planda yer alan Bozcaada'nın güneyinde kentsel gelişim alanı olarak tespit edilen bölge, ada gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Öngörülen alana altyapı ve belediye hizmetlerinin götürülmesi fiziki ve mali açıdan ada kaynaklarını gereksiz şekilde zorlayacaktır. Yeni sanayi tesisleri adanın kapasitesi göz önüne alınarak imar planında belirtilen tek bir bölge ile sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde 5 bin metrekarelik tarım alanlan içinde yapılacak bu üretim tesisleri, başka amaçla kullanım potansiyeline de sahip olacak, bağlık alanlarda geri dönüşümü mümkün olmayan betonlaşmaya neden olacak ve zaten kısıtlı olan bağlan ve tarımsal alanları yok edecektir." 


Ömür Gündem