Bu belge olmadan sokağa adım atmayın!

Bu belge olmadan sokağa adım atmayın!İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, bazı sektörde çalışanlar ''görev belgesi'' başvurusu yapabilecek.


Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yöneticilerce “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” yenileniyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi olaylar sonucunda görev belgesi almadan bir kereye mahsus en fazla üç gün geçerli olmak şartıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzası ile hazırlanabilecek.

Bu belge olmadan sokağa adım atmayın!

'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ 

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer almayan işyerlerinde çalışan personelin görev belgesinin yanında olması ve denetimlerde ibraz etmesi gerekecek. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasını kullanılmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden onay verilebilecek. 

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında kapanma süreci boyunca temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörlerde aksama oluşmaması için sokağa çıkma kısıtlamasında açıklanan sektörlerde çalışmalarla ilgili sokağa çıkma muafiyeti getirildi.

'TOPLUMSAL YÜKÜN ARTMAMASI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ' 

Genelgede salgın ile mücadele kapsamında yasakların önüne geçilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması için son derece önemli olduğundan bahsederek üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği kaydedildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgiler kullanıldı:

''29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

OTOMATİK GÖREV BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK 

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Bu belge olmadan sokağa adım atmayın!

SİSTEMDE PROBLEM OLUŞURSA MANUEL DÜZENLENEBİLECEK 

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak oldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla “Cenaze İzin Hizmeti” seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi”  yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.

Yapılan başvuru, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonlarıyla onaylanacak.''