Buca Şirinyer Parkı Projesi itirazlarına ret!

Buca Şirinyer Parkı Projesi itirazlarına ret!

Buca'da İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi'nin yapacağı Şirinyer Parkı Projesi'ne olanak sağlayan imar planlarına yapılan itirazlar Büyükşehir Meclisi tarafından reddedildi.


İZMİR'in Buca ilçesinde Büyükşehir ve Buca Belediyesi'nin yapacağı Şirinyer Parkı Projesi'ne olanak sağlayan imar planlarına meslek odaları tarafından yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle reddedildi. Şirinyer Parkı Projesi planları, meslek odaları tarafından yargıya taşınmazsa projenin ihale süreci başlayacak. 


Buca'da Şirinyer Parkı'nın da içinde olduğu 81 bin metrekarelik alanı cazibe merkezi haline getirmek, Bucalıların buluşma noktasına dönüştürecek işlev kazandırmak için harekete geçen  İzmir  Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, 2012 yılında hazırlanan projeye olanak sağlayan imar planları yaptı. Ancak, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin ticari kullanımın artacağı, sosyal ve teknik altyapının azalacağı gerekçesiyle açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından planı iptal etti. İki belediyenin yapımı için protokol bile imzaladığı proje hayata geçmedi.


Projeden vazgeçmeyen Büyükşehir ve Buca Belediyesi mahkeme kararında yer alan iptal gerekçelerini ortadan kaldıran yeni imar planı hazırladı. Ağustos 2016'da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle onaylanan 1/5000 ölçekli yeni imar planına göre, Şirinyer Parkı alanında Kentsel Tasarım Projesi ve Park Alanını kapsayan Özel Proje Alanı ve Belediye Hizmet Alanı belirlendi. Buca Belediyesi de 1/1000 ölçekli planı hazırladı. Projede yer altı otoparkı, kafeterya ve sinemanın bulunduğu tesis, anfitiyatro, gezinti yolları yer aldı. Yeşil alanların da korunacağı belirtildi. 


Şirinyer Parkı'nın yeni planlarına da meslek odalarında itiraz geldi. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası 1/5000 ölçekli, Şehir Plancıları ve Peysaj Mimarları Odası ise 1/1000 ölçekli planlara askı süresinde itiraz etti. Mimarlar Odası yaptığı itirazda "Bu plan değişikliğiyle kamu mülkiyetinde bulunan (belediyelerin mülkiyetinde) ve imar planlarında yeşil alan olarak gösterilen Şirinyer Parkı yapılaşmaya açılmaktadır. İmar planları onaylandıktan sonra çevresiyle tamamen uyumsuz, yüksek yapı yoğunluğu getiren ve kamu yararı açısından telafisi mümkün olmayacak bir uygulama projesi ile karşı karşıya kalınabileceğinden söz konusu imar planı ilgili yasa, yönetmeliklere ve kamu yararına aykırılık içermektedir" tespiti yaptı.


Şirinyer Parkı çevresinin ulaşım açısından sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Mimarlar Odası, buna karşın imar planında yol kademelendirmesi, yol bağlantıları, kavşak düzenlemeleri ve öneri otopark, yer altı giriş çıkışları için gerekli analiz çalışmasının yapılmadığı ve çözüm önerisi getirilmediğini öne sürdü. Park alanının doğal karakterini korumasına yer altı otoparkı ve sert zeminin uygun olmadığına da dikkat çeken Mimarlar Odası, "Son derece önemli kamusal alanın planlanmasının plan değişikliği gibi noktasal ve parçacı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, kamu yararına aykırıdır" itirazında bulundu. Şehir Plancıları ve Peysaj Mimarları Odası da benzer gerekçelerle itiraz etti.


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı meclis toplantısında, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın 1/5000 ölçekli, Şehir Plancıları ve Peysaj Mimarları Odası'nın ise 1/1000 ölçekli planlara yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti. Bu kararla projenin önü açıldı. Gözler meslek odalarına çevrildi. Meslek odaları plan iptali için dava açmazsa projeyle ilgili ihale süreci 2017 yılı içinde başlayacak. Projenin 1.5 yıl içinde tamamlanması öngörüldü. Mimarlar Odası İzmir Şubesi planlara dava açmama kararı aldı. Şehir Plancıları Odası ve Peysaj Mimarları Odası İzmir Şubeleri ise yönetim kurullarında konuyu değerlendirtikten sonra yargıya başvurup başvurmama konusunda bir tutum alacak.


Hürriyet