Buca'da iflas müdürlüğünden 4.3 milyon TL'ye satılık satış mağazası ve depo!

Buca'da iflas müdürlüğünden 4.3 milyon TL'ye satılık satış mağazası ve depo! Buca'da iflas müdürlüğünden 4.3 milyon TL'ye satılık satış mağazası ve depo!

İzmir İflas Müdürlüğü Buca'da satış mağazası ve depoyu 4 milyon 315 bin TL'ye satışa çıkardı. Satış mağazası ve deponun toplam alanı 3 bin 724 metrekare.


Buca'da bulunan satış mağazası ve depo  İzmir  İflas Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Toplam alanı 3 bin 724 metrekare olan mağaza ve deponun bedeli ise 4 milyon 315 bin TL.


İhalesi, 27 Şubat 2015 günü saat 15.50 ile 16.00 arası İzmir Adliyesi D3 Blok zemin katta 9 nolu odada açık artırma suretiyle yapılacak.


İhale ilanı:


T.C. 

İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2014/17 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, 10068 Ada No, 16 Parsel No, İNÖNÜ MAHALLESİ, Mahalle/Mevkii, Taşınmaz üzerindeki ana yapı B.Arme prefabrik kolon ve kirişli, biriket duvarlı , çatısı demir konstrüksüyon üzeri oluklu saç kaplı olarak inşa edilmiştir. Satış mağazası ve depo tarzında inşa edilmiş olan yapının 4 bölüm halinde olup, üç bölümü depo tarzında, bir bölümüde satış mağazası şeklindedir. Satış mağazası olarak düzenlenmiş bölümün yerleri seramik kaplı, iç ve dış duvarları boya ve badanalı, tavanları asma tavanlı ve tavandan aydınlatmalı olup, içerisinde idari odalarında yer almakta ve 700m2 alanlıdır.Depo olarak kullanılan 3 bölümün toplam : 3000m2 alanlı olduğu, bir bölümün içinde soğuk hava deposunun yer almakta olduğu . Ana yapının kapı ve pencereleri metal doğramalı , elektrik ve suyu mevcut olduğu ve keşif günü boş durumda olduğu tesbit edilmiştir.Keşif günü tespit konusu taşınmazda yapılan incelemeler sonucu bina içerisinde bilgisayar ve yazıcılar, büro malzemeleri, klima, soğutucular ile muhtelif malzemeler mevcut olduğu görülmüştür.Tesbit konusu taşınmazın hali hazır durumu, konumu, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi oluşu, her türlü Belediye hizmetlerinden iyi derecede istifade edişi, taşınmazın tamamen yola cepheli oluşu, imar durumu bakımından : Korunacak sanayi (turşu fabrikası) sahasında kalmakta olup ayrık nizam 4 katlı inşaat müsaadeli imar durumlu oluşu, 600mt ilerisinde Buca Çamkule ilk Öğretim Okulu, 200mt ilerisinde İsmail Sivri caddesi, 800Mt ilerisinde Hizmet Binası , 7l0mt ilerisinde Ali Kuşçu ilk Öğretim Okulunun yer almakta oluşu, taşınmaz üzerindeki yapının inşa tarzı, inşaatta kullanılan malzemelerin teknik özellikleri ve kullanılış şekli ile yıpranma durumu nazara alındığında serbest piyasa alım satım rayiçlerine göre ; arsa değeri 2.793.000,00 TL, yapı değeri 1.387.500,00 TL, makine ve demirbaşlar 134.960,00 TL olmak üzere genel toplam 4.315.460,00 TL'dir.

Adresi : Buca, inönü mahallesi, 292/43 sokakta 33/A kapı nolu yer


Yüzölçümü : 3.724,00 m2


imar Durumu : Korunacak sanayi (turşu fabrikası) sahasında kalmakta olup ayrık nizam 4 katlı inşaat müsaadeli imar durumlu 


Kıymeti :4.315.460,00 TL


KDV Oranı : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının (r) bendi uyarınca taşınmaz 2005 yılından bu yana müflis şirketin aktifinde bulunduğundan KDV'den muaftır.


Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki tapu kayıtlarına göre herhangi bir mükellefiyet bulunmamaktadır.


1. Satış Günü : 27/02/2015 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 26/03/2015 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : İzmir Adliyesi, D3 Blok, Zemin Katta (Oda No: 9) bulunan müzayede


Satış Şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İşbu ilanın gazetede ve elektronik ortamda yapılmış bulunan ilanı İİK'nın 127, Maddesi gereğince tebligat yapılamayan/yapılmayan kişilere tebliğ yerine geçer.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/17 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2014

(İİKm.126)_

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İhale dosyası için tıklayın