Bülend Tuna: TOKİ mimarisi karaktersiz

Bülend Tuna: TOKİ mimarisi karaktersiz Bülend Tuna: TOKİ mimarisi karaktersiz

Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna, TOKİ ve bazı yerel yönetimlerin "tek tip ve karaktersiz bir mimariyi egemen kılan tasarım ve yerleşme tarzı çizgisini gözden geçirmelerini" istedi.


Bülend Tuna,  TOKİ  ve bazı yerel yönetimlerin "tek tip ve karaktersiz bir mimariyi egemen kılan tasarım ve yerleşme tarzı çizgisini gözden geçirmelerini" isteyerek, yöresel ve ulusal değerlere, çevreye, kentsel değerlere saygılı bir gelişmenin ülkeye kazandırılması gerektiğini kaydetti. Tuna, TOKİ projelerine sağlanan ayrıcalıklı imar olanağından vazgeçilmesini de istedi. Kültürel ve doğal mirasın korunmasının önemine işaret eden Tuna, uygulanan mimari politikaların Türkiye'nin, başta İstanbul ve  Ankara  olmak üzere mimari mirasını tehdit ettiğini öne sürdü. Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet mimarisinin "acımasızca tüketildiğini ve hızlı şekilde yok edildiğini" de savundu.

"Mimarlar Odası'nı yetkisizleştirmeye çalışıyorlar"

Bülend Tuna, Mimarlar Odası'nı yetkisizleştirmeye yönelik yasal hazırlıklar yapıldığını iddia ederek, "Bu demokrasi, katılımcılık ve kentleşme adına kaygı vericidir" dedi. Tuna, Mimarlar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, "2009 Yerel Seçimlerine Doğru Politikalar/Değerlendirmeler" konulu hazırladıkları rapora ilişkin bilgiler verdi. Bülend Tuna yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinin demokratik esaslar içinde sorunların gündeme taşındığı bir platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin katılımcılığı benimseyen, kentsel çözümlerin toplumsal mutabakatla çözüleceğine inanan, şeffaf ve demokratik denetime açık olması gerektiğini ifade eden Tuna, bu nedenle meslek odalarının kentsel sorunlara ilişkin eleştirilerine alınganlık gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Tuna, hükümetin ve bazı yerel yöneticilerin Mimarlar Odasının açıklamalarından rahatsız olduğunu öne sürerek, "Mimarlar Odası'nı yetkisizleştirmeye yönelik yasal hazırlıklar içinde olunduğunu biliyoruz. Bu, demokrasi, katılımcılık ve kentleşme adına kaygı vericidir" dedi.

"Kaçak yapılaşma tutarsız siyasal yaklaşımlarla birleşerek daha da büyüyor"

Kent, mimarlık, çevre, kültür ve demokrasi politikalarına ilişkin raporu belediye başkan adaylarına da vereceklerini bildiren Tuna, raporda yer alan uyarıların dikkate alınmasını istedi. Tuna, plansızlık, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma sürecinin kentsel dokuyu, tarihsel mirası, doğal çevreyi ve bu çevreler içinde süregelen yaşamı olumsuz etkilediğini öne sürerek, "Bu sorunlar tutarsız siyasal yaklaşımlarla birleşerek daha da büyümüş ve halen büyümeye devam etmektedir" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin çağdaş planlama yaklaşımını esas alan yönetim modellerinin özlemi içinde olduklarını dile getiren Tuna, imar, şehircilik ve yapılaşma kapsamında bütünsel bir temel yasa hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tuna, belediyelerin imar ihlalleri konusunda hoşgörülü olduğunu iddia etti. Bazı kamu kuruluşlarının kent suçu işlediklerini öne süren Tuna, "TOKİ, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün kendilerine özgü mekan planlama süreçleri, orman yağmasına yol açan 2B ve özel orman alanları yoluyla yapılan ayrıcalıklı imar alanları uygulamalarının kentsel suç niteliğinde olduğunu" savundu.