Burdur'da yapı izinlerinde son durum!

Burdur'da yapı izinlerinde son durum!2015 Yılı Ocak-Mart ayı Yapı İzin İstatistikleri Antalya, İsparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel bir basın açıklaması yayımlayarak açıkladı.


2015 Yılı Ocak-Mart ayı Yapı İzin İstatistikleri Antalya, İsparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel bir basın açıklaması yayımlayarak açıkladı. Açıklama şöyle: "İnşaat sektörü, yatırımlarla doğrudan ilgili olması nedeniyle ekonominin genel durumundan kolayca etkilenebilen bir sektördür. Fabrika, atölye, imalathane, mağaza, dükkan gibi işyerlerinin faaliyet olarak ekonomiye kazandırılması, ihtiyaç duyulan mekanların yapımı ile mümkündür. İnşaat sektörünün üretimi, genel ekonomik yapıdaki değişim hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Ülkemizde, inşaat sektörünün en önemli faaliyeti olan konut üretimi; şehirleşme, halkın barınması, istihdam gibi sosyal konuları da kapsadığından, sektörün gelişimi sosyo-ekonomik yapının da gelişiminin göstergelerinden birini oluşturmaktadır. 


Yapı izinleri Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinden yetkili idarelerce adres eşleştirmesini yaptıktan sonra düzenlenmektedir. UAVT üzerinden yapı izni düzenlenme sistemi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir tebliğ ile 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren UAVT dışında yapı izni düzenlenmesini yasaklanmıştır. Sistemin sorumluluğu ilk başlarda TÜİK'te kalmış, sistemin yaygınlaşmasını müteakip 2009 yılının sonunda ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİGM) devir edilmiştir. Bu tarihten sonra TÜİK sistemin bir kullanıcısı durumuna gelmiştir. UAVT üzerinden yapı izni düzenleyen yetkili idareler kontrol amaçlı olarak, herhangi bir sebeple yapı izni düzenleyemeyip eski formatta form düzenleyen yetkili idareler ise yapı izinlerinin bir nüshasını TÜİK Bölge Müdürlüklerine göndermektedir. Eski formatta olup UAVT üzerinden düzenlenmeyen yapı izinlerinin veri girişi TÜİK bölge müdürlükleri tarafından merkez tabanlı bir local web programı üzerinden yapılmaktadır. 

Ayrıca bölge müdürlüklerimiz UAVT üzerinden düzenlenip TÜİK'e bir nüshası gönderilen yapı izinlerinin onay kodu olmayanlarının bülten numaralarını kontrol amaçlı olarak merkeze bildirmektedirler. 

Ülkemizde 2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %47,5, yüzölçümü %44,5, değeri %40,2, daire sayısı %41,2 oranında azaldı. 

Antalya ili 2015 yılının ilk üç ayında verilen yapı ruhsatına göre 1 026 bina sayısı ile iller sıralamasında 4. sırada, 5 601 daire sayısı ile 4. sırada yer aldı. 


İllere göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü bakımından 8,7 milyon m2 (%23,4) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 3,1 milyon m2 (%8,4) ile Ankara, 1,7 milyon m2 (%4,5) ile  İzmir  illeri izledi. Antalya ili bu sıralamada 1,1 milyon m2 (%3 ) ile 6. sırada yer alırken İsparta ve Burdur'da sırasıyla 0,1 milyon m2 (%0,4) ve 0,1 milyon m2 (%0,3) olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Şırnak ve Tunceli oldu. 

Ülkemizde 2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %51,2, yüzölçümü %45,4, değeri %42,0, daire sayısı %40,6 oranında azaldı. 


Burdur Hedef