Bursa Büyükşehir tarım arazilerini satışa çıkardı!

Bursa Büyükşehir tarım arazilerini satışa çıkardı! Bursa Büyükşehir tarım arazilerini satışa çıkardı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, otoparklar ve işletmelerin yanı sıra Belediye’ye ait tarım arazilerini de satıyor. Belediyeye ait tarım arazileri imara açılarak parsel parsel satışa çıkarıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi otoparklar ve işletmelerden sonra Belediye’ye ait taşınmazları da satışa çıkardı.

Bağımsız Gazetesi'nden Ozan Kaplanoğlu'nun haberine göre, Başköy’de 86 parseli yaklaşık 100 milyon TL gelir elde etmeyi planlarken, söz konusu imar planı değişikliğine yönelik açılan iptal davaları da sürüyor. Hazine Müsteşarlığı’nın son açıkladığı verilere göre 30 Haziran 2018 itibariyle belediyelerden toplam 11 milyar 407 milyon lira alacağı var. En yüksek 5. borç Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde yer alan muhtelif parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Ticaret alanı, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 tarih ve 1924 sayılı kararıyla onaylanıp, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından davaya taşındı. Bursa 2. İdare Mahkemesince 2017/657 E. numarası ile görülen davada 04.05.2017 tarihinde 2017/841 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin “iptaline” karar verildi.

Ardından Uygulama İmar Planı bulunmayan Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi'nde bulunan muhtelif parsellerin Ticaret alanı, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin ilk Başköy Ticaret Merkezi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 859 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih ve 1527 sayılı kararıyla onaylanmıştı. Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi bu işlemleri de dava konusu etmiş ve 04.05.2017 tarihinde Bursa 2.İdare Mahkemesi 2016/1552 E., 2017/843 K. sayılı kararı ile planların “iptaline” karar verilmişti.

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada bilirkişi olarak müdahil olan Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin hazırladığı raporda ise “Proje alanı arazilerinin büyük çoğunluğu düz, düze yakın (% 0-2), çok derin, ince tekstürlü (C-CL), hali hazırda kuru tarım yapılan, sulu tarıma uygun tarımsal potansiyeli yüksek arazilerdir. “5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanununa” göre sınırlandırıldığında proje sahası arazileri korunması zorunlu kuru mutlak tarım arazileri sınıfında yer almaktadır. Arazi yetenek sınıfları ise sadece ince tekstürlü olmaları nedeniyle II sınıftır. Proje alanının tamamına yakını sulu tarıma uygun arazi koşullarına sahip olmalarına rağmen söz konusu arazilerin yüzde 20-25’lik bölümü DSİ tarafından Uluabat Gölü II. Merhale Sulama Projesinin kapsamına alınmıştır ( Şekil 1). Bu araziler ise sulu mutlak tarım arazisi olarak değerlendirilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ait plan hükümleri, Batı Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinde tarım alanlarının, özel mahsul alanlarının ve orman alanlarının korunarak şehrin geliştirilmesi hedeflerine ilişkin hükümler yer almaksına rağmen, plan değişiklikleriyile tarım alanları yapılaşmaya açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yer sahiplerine bağış yapmaları halinde 0.20 olan emsal değerini 1.40 olarak arttıracağını duyurdu. Plan hükümlerinin 18. maddesine “Ticaret Alanlarında Kalan Parsellerde Emsal 0.20 Olup, 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde İmar Uygulaması Sonrası, Bha Lejandlı Alanlarda Kalan Payların Büyükşehir Belediyesine Bağışlanması Ve Bağışlandığına Dair Belgenin İlgili İmar Müdürlüğüne Sunulması Durumunda Emsal 1.40 Olarak Uygulanır.” ibaresi eklendi.