24 / 05 / 2022

Bursa Çimento sorumluluk beyanını açıkladı

Bursa Çimento sorumluluk beyanını açıkladı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri XI, No:29 sayılı tebliğin üçüncü bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı açıkladıSorumluluk Beyanı

  
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 01.03.2011
KARAR SAYISI : 809

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI 


Tarih : 01.03.2011 

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin  31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Şirketin Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,

kabul ve beyan ederiz.

Saygılarımızla,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Ortaklık   Raporların Hazırlanmasından
Genel Müdürü    Sorumlu Muhasebe Müdürü

Mürsel ÖZTÜRK  Ferruh ŞENTEPE
 


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com