16 / 08 / 2022

Bursa Kömürlü Termik Santral projesinin ikinci ÇED kararı onaylandı!

Bursa Kömürlü Termik Santral projesinin ikinci ÇED kararı onaylandı!

Bursa şehir merkezinde kurulmak istenen kömürlü termik santral projesinin ikinci ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. Bunu üzerine halk ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetimi üç yıl önce bölgedeki fabrikaların buhar ihtiyacı ile elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Bursa şehir merkezinde kömürlü termik santral kurmaya karar verdi. Yılda yaklaşık 524 bin ton kömür yakılacak kömürlü termik santral projesine karşı halk uzun süredir mücadele ediyor. Aralarında meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin yer aldığı DOSAB’ta Termiğe Hayır Platformu’nun açtığı dava sonucunda Bursa 2. İdare Mahkemesi 5 Mayıs’ta ÇED Olumlu kararını iptal etmişti. İptal gerekçesinde “koruma bandı olmaması, yakınında konutların yer alması, ÇED raporunda belirtildiği gibi Bursa’daki hava kalitesini yüzde 80 oranında iyileştireceği iddiasının gerçek olmaması” gibi temel gerekçeler sunulmuştu.


Bursa 2. İdare Mahkeme kararının üzerinden üç ay geçmeden DOSAB Termik Santrali için hazırlanan 2. ÇED Olumlu kararı Bakanlık tarafından onaylandı. DOSAB’ta Termiğe Hayır Platformu duyarlı tüm kesimlere ve bölgede yaşayan yurttaşlara yeni ÇED kararına itiraz etmeleri yönünde çağrıda bulundu. ÇED kararına itiraz dilekçeleri 5 Ağustos 2016 tarihine kadar Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek.


‘Sağlıktan daha önemli değil’


İtiraz dilekçesinde şöyle deniyor: “Eğer DOSAB Termik Santrali kurulmasına izin verilirse diğer sanayi bölgeleri de kendi termik santrallerini kurmak isteyecektir. Yalnızca Bursa’da 13’ü Organize olmak üzere 26 sanayi bölgesi olduğu düşünülürse onaylanan bu ÇED raporuyla her birinin termik santral kurma girişimlerinin de önü açılmaktadır. Yerleşim merkezlerinde onlarca termik santralin kirlettiği yaşanmaz kentler ortaya çıkacaktır. Devlet organları, bu ÇED raporunun kabulüyle bir bütün olarak yaratılan tehlikeyi ve sağlıksız gelişmeyi görmek zorundadır. 1302 sayfa onaylanan yeni ÇED dosyasındaki hiçbir bilgiler ve hiçbir Kanun, Bursa’da yaşayan milyonlarca insanın bozulacak sağlığını geri getirmez. Kömürlü termik santrallerin erken ölümlere neden olduğu Sağlık Bakanlığı ve dünya çapındaki çeşitli sağlık kurumları tarafından kabul edildiği halde Bursa kent merkezinin ortasına termik santral yapılmasının önünü açacak ÇED raporuna olumlu kararı verilmesi ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ diyen Anayasamızın 56. Maddesine aykırıdır.”Özgür Gündem