03 / 07 / 2022

Bursa Tower Plaza’da tahliye süreci başladı!

Bursa Tower Plaza’da tahliye süreci başladı!

Bursa’da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerindeki Tower Plaza’da yıkım için tahliye süreci başladı. Bursa’da Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş bir şekilde duran ve sürekli yıkılması gündemde olan Tower Plaza’da yıkım için tahliye süreci başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde geldiği Tower Plaza’da tahliye süreci başlarken, oluşturulan tespit komisyonu bina içindeki malzemeleri kayıt altına almaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan habere göre, Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Tower Plaza ile ilgili tartışmalar daha inşaat aşamasında başlamıştı. O dönemde imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat devam etti. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki işyerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa zaman sonra kapandı.

Büyükşehir devrede

Yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilen ve 1999 depremine de maruz kalan binanın olası bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Riskli Yapı Tespit başvuru sürecinin başlatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki aldı. Yetkinin ardından geçtiğimiz sene Mart ayında plaza sahibine, Bakanlıkça yetkilendirilen bir kuruluşa denetim yaptırması ve Riskli Yapı Tespitine ilişkin dosyanın 45 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletmesi, aksi halde tespit çalışmalarının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından re’sen başlatılacağı bildirildi. Fakat verilen süre içerisinde plaza sahipleri tarafından herhangi bir işlem yaptırılmayınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi tespit çalışmalarının startını verdi.

Denetim engellendi

Bakanlığın yetkilendirildiği Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, Haziran ayında denetim için gittikleri plazaya güvenlik görevlileri tarafından alınmadı. Bunun üzerine de yasa gereği denetimi engelleyen görevliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Devam eden süreçte riskli yapı tespitinin Büyükşehir Belediyesi’nce re’sen yürütülmesi konusunda mahkeme kararları bulunmasına rağmen; yapı sahipleri, yürütülen teknik işlemleri engellemek için her türlü girişimde bulunuldu. Engelleyici tüm hamlelere rağmen yetkili test kuruluşu teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sundu.

İtirazlar reddedildi

Şirket avukatı tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Riskli Yapı Tespiti Yapılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığı dava, İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz da 23 Temmuz tarihinde reddedildi. Mahkeme kararları, riskli yapı tespitine ilişkin çalışmaların tamamıyla usul ve yasalara uygun olduğunu ortaya çıkardı.

Bina riskli bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra 2018 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan yapının, çürük olduğu bilimsel olarak tescil edildi. Onaylı mimari projesinde 4 bodrum, zemin ve 18 normal kattan meydana gelen 23 katlı binanın taşıyıcı sisteminde yapılan incelemeler neticesinde, “Yapılan tüm inceleme araştırma ve hesaplamaların ışığı altında söz konusu bina, can güvenliği performansını sağlamamakta olup, yönetmelik kurallarına göre riskli binadır” ifadelerine yer verildi.

Yıkım için tahliye süreci başladı

Bakanlık tarafından çürük olduğu tescillenen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin başlatılması gerekirken, bu amaçla Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bürokratik süreç vakit kaybetmeden başlatıldı. Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasından sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin amirleri polisin de geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Tower Plaza’ya geldi. Bina sahiplerinin avukatları ile yapılan görüşmeden sonra tahliye süreci başlatıldı. Öncelikle yıkılacak olan bina içindeki malzemelerin tespiti için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm malzemeleri kayıt altına alacak ve tespit işleminin ardından tahliye işlemi başlatılmış olacak. Tahliyenin tamamlanasından sonra da binanın yıkım sürecine geçilmiş olacak.