Bursa'da 12.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bursa'da 12.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Gemiş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 12 milyon 967 bin 500 TL bedelle satışa çıkardı.


Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Gemiş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Muhammen bedeli 12 milyon 967 bin 500 TL olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 28 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2 - Bu husustaki ihale 28.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak gayrimenkuller;

Bursa

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayrimenkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.
5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8 - Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 28.10.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Bursa