Büyükada'ya cami yapılma itirazı reddedildi!

Büyükada'ya cami yapılma itirazı reddedildi!Büyükada çarşıya cami yapılmasına itirazlar İBB Meclisi'nde reddedildi. Adalar Belediyesi, Mimarlar Odası ve ada sakinleri sit alanında dokunun bozulacağı gerekçesiyle plan değişikliğine karşı çıkmıştı.


Büyükada'da çarşı bölgesine cami yapılmasını öngören plan değişikliğine Adalar Belediyesi, Mimarlar Odası ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin yaptığı itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Yapılan itirazlar, kentsel sit alanında yapılacak camiye olanak tanıyan plan değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu kararı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığı gerekçesiyle oyçokluğuyla reddedildi. 

Büyükada İskelesi yakınındaki Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 27 ada 16 parsel, dini tesis yapıljnak üzere iki yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Parselin dini tesis olması yönünde 5 No'lu Koruma Kurulumdan Mayıs 2014'te karar çıktı. Koruma Kurulu, 1/5000 ölçekli plana göre Kurul onayı alınarak avan projeye göre uygulama yapılabileceğine karar verdi. 

Parselin konut ve ticaret alanından dini tesis alanına alınmasına yönelik plan değişikliği IBB Meclisi'nden geçerek Temmuz 2014'te İBB Başkanlığınca onaylandı. Mevzuat gereği camilerin 100 metre yakınında içkili mekâna izin verilmemesi nedeniyle yapılan plan değişikliğinin Büyükada çarşının turistik yapısını bozacağı belirtiliyor. 

İşte İBB Meclisi'nin dünkü oturumunda reddedilen o itirazlar: 


¦ Adalar Belediyesi: Çarşı bölgesi olarak adlandırılan ve yerleşik halkın ve günübirlik ziyaretçilerin yoğun olarak alışveriş ve yeme içme ihtiyaçlarını karşıladıkları, banka ve çeşitli hizmet birimlerinin yer aldığı bu bölgede "dini tesis alanı" ayırmak plan kararlarına aykırı olacağı gibi özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanıcı sirkülasyonu sebebiyle karmaşaya yol açacaktır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde küçük ibadet yeri için en az 1000 metrekare alan ayrılması gerekirken 27 ada 16 parselin 465 metrekaredir ve dini tesis alanı için yeterli büyüklükte değildir. 

Sit alanı olan Adaların kendine özgü yerleşim dokusunun korunabilmesi için parsel bazında değişikliğe gidilmemesi, kullanıcı baskısını artıracak yaklaşımlardan kaçınılması gerekir. 


¦ Mimarlar Odası: 2011 tarihli plan raporunda Adalar ilçesinde 33 adet dini tesis alanı bulunduğu ve mevcut dini tesislerin yeterli olması nedeniyle yeni bir dini tesis alanı önerilmemektedir. Plan tadilatı 1/5 bin ölçekli planın plan bütünlüğünü bozmuştur. Kentsel sit alanında kalan alan için yapılacak plan değişikliğiyle Adalar'a özgü kentsel ve yerleşim dokusu bozulma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 


 Adalar Koruma Derneği: Plan değişikliği koruma altında olan Sit alanında yoğunluğu artırıcı niteliktedir. 

Dini tesis amaçlı plan değişikliği bu konudaki geçerli plan yapım yönetmeliğine aykırıdır. Her türlü inşaat ve tadilatın koruma imar planı mevzuatına uygun olması gerekir. Plan tadilatı Adalar'ın 1/5 binlik koruma amaçlı nazım imar planına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. Adalar'ın doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanı olarak bütünlüğüyle korunması gerekir. Birgün / Olgu Kundakçı