Büyükçekmece Acunkent'te satılık 2 dükkan 6.1 milyon TL'ye!

Büyükçekmece Acunkent'te satılık 2 dükkan 6.1 milyon TL'ye!

İstanbul Büyükçekmece'de Acunkent Sitesi dahilinde 10 bin 218 metrekare alan üzerinde yer alan iki dükkan satışa sunuluyor. Dükkanların toplam satış bedeli 6 milyon 184 bin 200 TL olarak belirtiliyor.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz 10.218,00 m2 arsa dahilinde inşaa edilmekte olan Acunkent Sitesi C blokta yer almaktadır. Tamamı 670 konut 178 dükkan ve 56 ofisten oluşan ve halen inşaatı devam eden Acunkent Sitesi dahilinde yer alan söz konusu taşınmazların mahalinde ve tapu Müdürlüğünde bulunan tasdikli projesinin tetkikinde C Blok parselin Fatih Sultan Mehmet Cad. Cephesinde yer almakta olup ana bina 5 bodrum kat + zemin kat + 11 normal kattan müteşekkil B.A.K. Tarzda blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşaa edilmekte olup bina ana girişi cadde kotunda yer alan 2.bodrum kattandır. C blok inşaatı yaklaşık %80-90 oranında tamamlanmış durumda bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalirifer tesisatı ile asansör mevcuttur. C blokta yer alan bağımsız bölümlerin tasdikli mimari projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle net alanları 1 nolu dükkan: 3. Bodrum katta 6193 m2 net kullanım alanlıdır. Kat irtifakı projesine göre C blokta 28’den 46 bağımsız bölüm numaralı dükkan kadar olan taşınmazlar cadde cephesinde 8, 47,48,49,50,52 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar 1046 sokak cepheli 51 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz köşe konumda, diğer dükkanlar çarşı içinde ve çarşı koridoruna cepheli konumda, dükkanların yol cephesinde olanların da doğrama akşamı tamamlanmış zemin ve dükkan kaplamaları kısmen tamamlanmıştır. Diğer dükkanlar ise kaba inşaat şeklinde kısmen ara bölme duvarları mevcut, kısmen de natamam vaziyettedir.

Adresi : İstanbul İli Esenyurt İlçesi Talatpaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. 1046 sokak köşesinde

2039 ada 15 parsel Acunkent Sitesi C Blok 3.bodrum kat 1 nolu dükkan Yüzölçümü : 6.193 m2

Arsa Payı : 520/4040

İmar Durumu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onayla

nan Esenyurt TEM güneyi 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Taks:0,50 Kaks:2.00 ticaret konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti :6.138.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Keşinleşmemiş mahkeme kararı vardır (Bakırköy 3.Tüketici Mah. 06/10/2016 tarih ve 2016/2213sayılı mahkeme kararı.

1. Satış Günü : 19/07/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 16/08/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ MİMARSİNA

BÜYÜKÇEKMECE/İST. 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz 10.218,00 m2 arsa dahilinde inşaa edilmekte ola Acunkent Sitesi C blokta yer almaktadır.Tamamı 670 konut 178 dükkan ve 56 ofisten oluşan ve halen inşaatı de, vam eden Acunkent Sitesi dahilinde yer alan söz konusu taşınmazların mahalinde ve tapu Müdürlüğünde bulu nan tasdikli projesinin tetkikinde C Blok parselin Fatih Sultan Mehmet Cad. Cephesinde yer almakta olup ana bi na 5 bodrum kat + zemin kat + 11 normal kattan müteşekkil B.A.K. Tarzda blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve iş çilik kalitesi ile inşaa edilmekte olup bina ana girişi cadde kotunda yer alan 2.bodrum kattandır. C blok inşaatı yak laşık %80-90 oranında tamamlanmış durumda bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalirifer tesisatı ile asansö mevcuttur. C blokta yer alan bağımsız bölümlerin tasdikli mimari projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle net alanları 81 nolu dükkamzemin katta 26.35 m2 net kullanım alanlıdır. Kat irtifakı projesine göre C blokta 28'den 4 bağımsız bölüm numaralı dükkana kadar olan taşınmazlar cadde cephesinde 8, 47,48,49,50,52 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar 1046 sokak cepheli 51 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz köşe konumda, diğer dükkanlar çarşı içinde ve çarşı koridoruna cepheli konumda, dükkanların yol cephesinde olanların da doğrama akşamı tamamlanmış zemin ve dükkan kaplamaları kısmen tamamlanmıştır. Diğer dükkanlar ise kaba inşaat şeklinde kısmen ara bölme duvarları mevcut, kısmen de natamam vaziyettedir.


Adresi : İstanbul İli Esenyurt İlçesi Talatpaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. 1046 sokak köşesinde

2039 ada 15 parsel Acunkent Sitesi C Blok zemin kat 81nolu dükkan.

Yüzölçümü : 26,35 m2

Arsa Payı : 1/4040

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt TEM güneyi 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Taks:0,50 Kaks:2.00 ticaret + konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 46.200,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Keşinleşmemiş mahkeme kararı vardır (Bakırköy 3.Tüketici Mah. 06/10/2016 tarih ve 2016/2213sayılı mahkeme kararı.

1. Satış Günü : 19/07/2017 günü 15:20 - 15:25 arası

2. Satış Günü : 16/08/2017 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ MİMARSİNAN

BÜYÜKÇEKMECE/İST.Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4580 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/04/2017