Büyükçekmece Belediyesi ofis satacak

Büyükçekmece Belediyesi ofis satacak

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, 5 parsel üzerinde kat karşılığı yaptırılan Kaya Millenyum İşmerkezinde bulunan 23 adet ofisi satmak üzere ihale açtı.İhale, 16 Ekim 2007 tarihinde saat 10.00'da açık teklif usulü ile belediyede yapılacak. Söz konusu taşınmazların satışına katılmak isteyenler, şartnameyi

Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekler.

3-4-5-6-7-8-9 ve 10. katlarda bulunan ofislerin muhammen bedeli, 91 bin YTL ile 546 bin 250 YTL arasında değişiyor.