18 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de 13.4 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

Büyükçekmece'de 13.4 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 13 milyon 433 bin 793 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 13 milyon 433 bin 793 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 0 Ada, 551 Parsel, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, Kıble Pınar Mevkii, Büyükçekmece İlçesi Dizdariye Mahallesinden Çakmaklı Mahalle merkezine giderken yeni yapılmış olan asfalt yolun sağ tarafında boş tarla niteliğinde olan 551 parsel ile aynı bölgede yolun sol tarafında sürülerek ekim hazırlığı yapılmış ancak ekim dikim yapılmamış tarla niteliğinde olan 629 parsel sayılı taşınmazın yakın çevresinde boş tarla vasfında taşınmazlar bulunmakta,üzerlerinde herhangi bir yapının olmadığı görülmüştür. 551 parsel sayılı taşınmaz Büyükçekmece Gölü'ne 2,26 km. Marmara Denizi'ne 4,01 km. kuş uçumu mesafede olup Büyükçekmece Göl Havzası uzak mesafe koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.440.000,00 TL
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu-Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) B.ÇEKMECE / İST.

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 0 Ada, 694 Parsel, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, Kavak(Akçaburgaz Yolu Meryem K) Mevkii, 694 parsel sayılı taşınmaz Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde birbirine yakın konumda olup taşınmazın da sürülerek ekim hazırlığı yapılmış boş tarla niteliğinde olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde iki katlı villa tarzında müstakil ev olduğu görülmüştür. Parsellerin başına gidebilecek bir yol bulunmamaktadır.694 parsel 945,75 m2 lik küçük bir parsel olup üçgen şeklindedir. Büyükçekmece Gölü'ne 1,62 km. Marmara Denizi'ne 4,62 km. kuş uçumu mesafededir. Büyükçekmece Göl Havzası orta mesafe koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 236.445,00 TL
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu-Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) B.ÇEKMECE / İST.

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 143 Ada, 10 Parsel, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, 143 ada 10 parsel sayılı taşınmaz Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde birbirine yakın konumda olup taşınmazın da sürülerek ekim hazırlığı yapılmış boş tarla niteliğinde olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde iki katlı villa tarzında müstakil ev olduğu görülmüştür. Parsellerin başına gidebilecek bir yol bulunmamaktadır. 143 ada 10 parsel dörtgen şeklindedir. Büyükçekmece Gölü'ne 1,64 km. Marmara Denizi'ne 4,53 km. kuş uçumu mesafededir. Büyükçekmece Göl Havzası Orta mesafe koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 6.627.348,00 TL
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu-Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) B.ÇEKMECE / İST.

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 0 Ada, 629 Parsel, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, Demetyolu Mevkii, Büyükçekmece İlçesi Dizdariye Mahallesinden Çakmaklı Mahalle merkezine giderken yeni yapılmış olan asfalt yolun sağ tarafında boş tarla niteliğinde olan 551 parsel ile aynı bölgede yolun sol tarafında sürülerek ekim hazırlığı yapılmış ancak ekim dikim yapılmamış tarla niteliğinde olan 629 parsel sayılı taşınmazın yakın çevresinde boş tarla vasfında taşınmazlar bulunmakta,üzerlerinde herhangi bir yapının olmadığı görülmüştür. 629 parsel Büyükçekmece Gölü'ne 1,52 km. Marmara Denizi'ne 3,9 km. kuş uçumu mesafede olup Büyükçekmece Göl Havzası orta mesafe koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 5.130.000,00 TL
1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu-Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) B.ÇEKMECE / İST.

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/07/2018