08 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de 21.7 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt tesisi!

Büyükçekmece'de 21.7 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt tesisi!

​​​​​​​T.C. Büyükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mahallesi, 3306 parselde yer alan akaryakıt tesisini 21 milyon 730 bin TL'ye satıyor...T.C. Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mahallesi, 3306 parselde yer alan akaryakıt tesisi 21 milyon 730 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 7 Mayıs tarihinde saat 15:05'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2019/32141 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 3306 Parsel, İmar Durum bilgisinde 3306 parselin 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar planı dahilinde fonksiyonsuz alan lejantında kaldığı belirtilmiştir. büyükçekmece belediyesi online imar durum bilgisi sisteminden de yapılan kontrolde durumun daha önceki imar durum bilgisi ile örtüştüğü görülmüştür.tapu kaydı ile ekte yer alan çap örneği zemin incelemesi sırasında mahalline uygulanarak çapının zemin ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir. ekte yer alan görüntü tapu kadstro genel müdürlüğü sisteminden alınmış olup parsel sınırları ile hava fotoğrafı gösterilmektedir. ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ - Konum ve Çevresel Özellikler - Taşınmaz İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mahallesi, E-5 Londra Asfaltı Caddesi, No:12 BP Batular Petrol adresinde konumludur. Taşınmaz D100 Kuzey Yan Yola Cepheli olup Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Adliyesi, Büyükçekmece Merkeze yakın mesafede konumludur. Taşınmazın ile aynı cadde üzerinde 555 mt. mesafede Total Benzin İstasyonu, 2.37 Km mesafede Opet Benzin istasyonu yer almaktadır. Tesisin konum avantajı yüksek olmasına rağmen kısmen döner kavşak kenarında olması erişimi kısıtlamaktadır. Fiziksel Yapı Özellikleri - Akaryakıt tesisi niteliğinde olan ana taşınmaz 1.650,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer almakta olup arsa düz eğimsiz bir topografik yapıda, yamuk formundadır. Tesis idari bina ve kanopi alanından oluşmaktadır. İdari bina betonarme yapı tarzında, ayrık nizamlı olarak inşa edilmiş olup, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Zemin katta brüt 166 m2 alanlı, market, ofis, bay-bayan wc, depo hacimlerinden oluşmaktadır. 1.Normal kat brüt 166 m2 alanlı, 3 adet ofis, mutfak, wc, depo bölümlerinden oluşmaktadır. İdair bina toplamda 332 m2 kullanım alanına sahiptir. Kanopi alanı yaklaşık 422 m2 alanlı olup bu alanda 5 adet akaryakıt adası ve her ada içerisinde 8 adet tabanca, 1 adet LPG adası ve 2 adet tabanca olmak üzere toplamda 6 adet ada, 42 adet tabanca mevcuttur. Tesiste 3 adet akaryakıt tankı ve 1 adet LPG tankı bulunmaktadır. Tesisin yaklaşık 1200 m2 lik kısmında saha betonu mevcuttur. Mali Özellikler - Taşınmazın dosyasında yer alan 31.12.2018-31.12.2019 tarihler arasındaki mizanlar incelenmiş olup söz konusu dönemin davalı firmanın tasfiye sürecine denk gelmesi sebebiyle bu sürecin, bahse konu tesisin potansiyel ticari getirisini yansıtamayacağı ihtimali dikkate alınarak firmanın muhasebe biriminden mail ortamında 2017 ve 2018 yılı mizanları talep edilmiştir. 31.12.2016-31.12.2017-31.12.2018 yılları içerisinde akaryakıt ve market gelirlerinin stabil olmadığı, ancak ortalama bazda 17.000 LT civarından günlük akaryakıt satışı olduğu tespit edilmiştir. (Firmanın mizanları incelendiğinde toptan akaryakıt satışları oranının perakende satışları oranından düşük olduğu görülmüştür. Tesisin yakın çevresinde yoğun sanayi birimleri yer alması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.) 2019 yılı içerisinde bu değerin günlük 12.000 LT civarına düştüğü görülmektedir. Gelirlerde yaşanan bu belirsizliğin taşınmaz değer tespitinde hatalı sonuçlara sebep olacağı düşünülerek, Maliyet Yaklaşımı ile Gelir kapitalizasyonu yöntemi birlikte kullanılmış böylece değerin sağlaması yapılmıştır. Buna göre de tesisin günlük akaryakıt satışı için 17.000 LT ortalamasının uygun olduğu kanaati oluşmuştur. Maliyet yöntemine ilişkin ve gelir kapitalizasyonu yöntemine ilişkin tablo dosyada yer almaktadır.
Yüzölçümü : 1.650 m2
imar Durumu : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 3306 Parsel, İmar Durum bilgisinde 3306 parselin 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar planı dahilinde fonksiyonsuz alan lejantında kaldığı belirtilmiştir. büyükçekmece belediyesi online imar durum bilgisi sisteminden de yapılan kontrolde durumun daha önceki imar durum bilgisi ile örtüştüğü görülmüştür
Kıymeti : 21.730.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir, taşınmazın tapu kaydında18/01/2023'e kadar geçerli BP lehine kira şerhivardır. Taşınmaz söz konusu kira şerhilyle birlikte ihale edilecektir. Kıymeti :
1. Satış Günü : 07/05/2021 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 07/06/2021 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI E-5 LONDRA ASFALTI YAN YOL 105/1 AYMERKEZ KARŞISI EKİNOBA -BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

Büyükçekmece de 21.7 milyon TL ye icradan satılık akaryakıt tesisi!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/32141 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.