10 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de icradan 13.4 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Büyükçekmece'de icradan 13.4 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Büyükçekmece 4. Satış Memurluğu, ilçedeki 4 arsayı satışa çıkardı. 5 Eylül'de ihale edilecek gayrimenkullerin satış bedeli 13 milyon 423 bin 793 TL olarak belirlendi. Büyükçekmece 4. Satış Memurluğu tarafından ilçedeki 4 arsa satışa çıktı. Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan gayrimenkullerin satış bedeli 13 milyon 423 bin 793 TL olarak belirlendi. 

Dizdariye Mahallesi'ndn Çakmaklı Mahallesi'ne giderken yeni yapılmış olan asfalt yolun sağ tarafında boş tarla niteliğinde olan gayrimenkul Büyükçekmece Göl Havzası uzak mesafe alanı içerisinde kalıyor.

0 ada 551 parsel üzerinde bulunan ilk arsa için 1 milyon 440 bin TL isteniyor. 0 ada 694 parseldedeki ikinci arsanın bedeli 236 bin 445 TL. 143 ada 10 parselde yer alan arsanın bedeli 6 milyon 627 bin 348 TL olarak belirlendi. 0 ada 629 parselde bulunan gayrimenkulün satışı için 5 milyon 130 bin TL isteniyor.

Toplam 35 bin 13 metrekare büyüklüğe sahip 4 arsanın ihalesi 5 Eylül 2018 günü saat 14:00 ile 15:05 arasında gerçekleşecek.

 

Büyükçekmece de icradan 13.4 milyon TL ye satılık 4 arsa!

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK Madde 127.- (Değişik: 9/11/1988 – 3494/18 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/918 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/07/2018

 

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com