Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine düzenleme!

Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine düzenleme!Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine yeni düzenleme mi geliyor? AK Parti’nin üzerinde çalışmalar sürdürdüğü yeni yerel yönetimler düzenlemesi kapsamında, büyükşehir belediyelerinin imar yetkileri yeniden düzenlenebilir...


AK Parti’nin üzerinde çalışmalar sürdürdüğü yeni yerel yönetimler düzenlemesi kapsamında, Türkiye'nin 81 şehrinin hepsinin “büyükşehir belediyesi” statüsü yapılması gündemde. 

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; uygulamaya alınması planlanan yeni sistemde, Türkiye’de sadece “il belediyesi” bulunan 51 ilde artık merkez ilçede seçilmiş olan belediye başkanının, il belediyesini değil bir tek  merkez ilçeyi yönetmesi gündeme getirildi. Merkez ilçeler de dahil olacak şekilde bütün şehirlerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyeleri hayata geçirilecek. Şehrin bütün olarak planlanması bu büyükşehir belediyeleri ile sağlanacak.

Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine düzenleme!

Türkiye’de toplam nüfusu 750 bini aşmış şehirlerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesi yapılabiliyor. Türkiye’de büyükşehir statüsüne sahip 30 şehir mevcut. AK Parti’nin, yaklaşık 3 senedir üzerinde çalıştığı yerel yönetimler düzenlemesi kapsamında daha önce büyükşehir statüsü için nüfus koşulunun düşürülebileceği belirtiliyordu. Fakat geçtiğimiz gün, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeniden gündeme getirilen düzenleme kapsamında, 81 şehrin de “büyükşehir belediyesi” statüsüne alınması üzerine çalışılmasına karar verildi. 

Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine düzenleme!

TEK TİP SİSTEM

Büyükşehir olmayan şehirlerde bulunan köylere yapılacak hizmetlerin, il özel idareleri tarafından yapılmasının, “devlet hizmeti” açısından sorunlar yarattığı belirtilirken, yeni düzenlenecek sistemde şehirlerde “tek tip” yönetim sistemi kurgulanması hedefleniyor. Yeni sistemde Türkiye’de “il belediyesi” olan 51 ilde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı, il belediyesini değil sadece merkez ilçeyi yönetmesi; merkez ilçeler de dahil olacak şekilde bütün şehirlerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyelerinin kurulması planlanıyor. 

Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerine düzenleme!

YETKİ DÜZENLEMESİ

Yapılan çalışma kapsamında büyükşehir belediyeleri, şehri tek merkezden bir bütün şeklinde tasarlayacak. Böylece büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni bir “yetki alanı” düzenlemesi yapılacak. Büyükşehir belediyeleri her ölçekteki imar ve parselasyon plânları, ulaşım ana planı, yol yapımı gibi işlerde makro planlamalarını hayata geçirecek, ilçe belediyeleri ise çöp toplama, mezarlık hizmetleri gibi “gönül kazanacak” mikro çalışmalarla ilgilenecek.

Ancak 51 şehrin de büyükşehir statüsüne çevrilmesi durumunda bu şehirlerdeki vatandaşlardan alınacak emlak vergisinin, vatandaşa ekstra bir mali yük olacağı nedeniyle yeni bir tartışma yarattı. Mevcut halde, büyükşehir belediye sınırlarında yer alan gayrimenkullerin emlak vergisi, yüzde 100 zamlı şekilde ödeniyor. Düzenlemenin uygulamaya alınması halinde 2012 yılında yapılan “büyükşehir” düzenlemesine benzer bir şekilde 51 şehirde de emlak vergisi konusunda belirli bir süre için erteleme yapılabileceği belirtiliyor.

Köy yerine kırsal mahalleler geldi!