Cafer Ünlü'den konutlarda enerji verimliliği konuşması!

Cafer Ünlü'den konutlarda enerji verimliliği konuşması!

TTMD Başkanı Cafer Ünlü, enerji verimliliğinin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunu bildirdi

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yapan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü; “Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Küresel ısınma tehlikesi bu denli büyürken sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğinin; ülkemiz ve ekonomimiz için önemli bir kaldıraç, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunun altını çizmek istiyoruz.” dedi.

Cafer Ünlü açıklamasında; “Enerji tüm dünyada önemli konumunu pekiştirerek sürdürmektedir. Tükettiğimiz enerjininin yüzde 75'ini ithal ettiğimiz ülkemizde 2008 yılı itibariyle 48,3 milyar dolara ithal ettiğimiz enerjinin yüzde 70'den fazlasını binalarda ve sanayide kullandığımız düşünüldüğünde, enerji ve enerji verimliliği konusu ülkemiz için de çok büyük önemdedir. Binalarda yüzde 50'ye varan oranlarda, sanayide ise yüzde 25'ler civarında enerji tasarrufu yapmak mümkün. Enerjiyi verimli kullanabilirsek, sadece ithal ettiğimiz enerjiden yılda 12 milyar dolar tasarruf edebiliriz. Çevreye salınan Karbondioksit salımı da  (sera gazı emisyonu) aynı oranda düşecektir.” diye konuştu.

2008 yılı sonu itibariyle ülkemizde 8,65 milyon binada 18,4 milyon konut bulunduğuna dikkat çeken Ünlü; toplam enerji tüketimindeki payın 28,3 TEP (Ton eşdeği petrol) ile yüzde 36 olarak binalarda gerçekleştiğini, bunun da konutlarda 45 milyon ton karbondioksit salımına işaret ettiğini vurguladı. Enerji verimliliği ile çevreye sağlanacak katkının öneminin daha da açık görülebileceğini ifade eden Ünlü; bu anlamda ülkemizde enerjinin verimli kullanılması yönünde sadece ısıtma enerjisi tasarrufunu hedefleyen  yönetmeliklerin ardından, 05 Aralık 2009'da TTMD katkılarıyla ilk kez bütünleşik  çözümlerle enerji verimliliğinin hedeflendiği Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:“1 Nisan 2010'da değişikliğe uğrayan yönetmeliğin içeriği ve uygulamada karşılaşacak sorunlarına ilişkin ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde oluşturduğumuz platformlarda konuyu tartışmaya ve konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. TTMD olarak, yönetmeliğin tam anlamıyla uygulamaya geçmesinin, ülke ekonomisi ve sağlıklı çevre yaratılması açısından enerji verimliliğine önemli kazanımlar getireceğine ve bu adımın desteklenmeye değer olduğuna inanıyoruz. Enerji verimliliği; sera gazı salımlarını azaltmada diğer önlemler arasında etkin ve tüketicinin ulaşılabilir yatırımlarına olanak sunan teknolojiler bütünüdür. Isıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacı ile birlikte aydınlatma enerjisi ihtiyacının da azaltılması, bu enerjiler bütününe ve sera gazı salımlarına göre enerji kimlik belgesi düzenlenmesi yönetmeliğin esasını teşkil etmektedir. Avrupa Birliği 2020 yılına kadar tüm binalarda yaklaşık “sıfır enerji”ye geçerken, ülkemizde BEP'in yaygınlaştıracağı enerji verimlilik uygulamaları; sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, konfor, ekonomi ve çevreye katkısı adına önemli bir adımdır.”