Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu! Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi, Mehmet Uçar Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 300 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Özkan Sokak Varışlı Plaza'da kuruldu.Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi, Mehmet Uçar Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 300 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Özkan Sokak Varışlı Plaza'da kuruldu. 


Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi iş konusu; 1)Eğitim kurumlarına ait binaların yönetimi, işletmesi, geliştirilmesi işlerini yapmak. 2)Eğitim kurumlarına ait binaları satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 3) Münhasıran gayrimenkul projelerini geliştirmek amacına yönelik olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği, iş ortaklığı yapmak. 4) Gayrimenkul projelerine finansman temini amacı ile yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından kredi temin edebilir, varlık, alacak ve aktiflerini teminat gösterebilir veya teminat alabilir. 5)Şirketin konusu ile ilgili lisans, know how, imtiyaz, telif hakkı, ihtira beratı, patent hakkı, ticaret unvanı, marka, tasarım, formül, lisans, web sitesi, ticari ve fabrikasyon marka ve fabrikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek dünyanın her yerinde başvurularda bulunmak, antlaşmalar yapmak, kullanmak, yenilemek, iyileştirmek, korumak, geliştirmek, tescillerini yapmak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek, başkalarına ait olanı devralmak, alıp satmak, üçüncü şahıslara kiraya vermek ve üçüncü şahıslardan kiralamak. 6)Konusuna giren tüm dallarda yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda yurt içi ve yurt dışında firmalara, şirketlere, holdinglere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketleri devir alabilir. 7 Konusuna giren tüm dallarda ithalat ve ihracat yapabilir, yurt içi ve yurt dışında acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik alıp verebilir. 8) Şirket amacını gerçekleştirmek için binalar, hangar ve depolar, hizmet binaları bunun için depolama saklama, temizleme ve muhafaza için gerekli tesisleri inşa edebilir veya ettirebilir, kiralayabilir, her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya devir temlik edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve mali tasarruflarda bulunabilir. 9)Şirket amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ticari yatırım ve faaliyetler yapmak 10)  Şirket maksat ve mevzuuna uygun olarak şirketin amacını gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için finans kurumlarından krediler temin edebilir.


Çamlıca Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi adres. Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Özkan Sokak Varışlı Plaza 2/107