Çanakkale'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!

Çanakkale'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!Çanakkale Merkez'de yer alan 3 adet gayrimenkul toplamda 3 milyon 803 bin 400 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Çanakkale Merkez'de bulunan 3 adet gayrimenkul toplamda 3 milyon 803 bin 400 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 6 Mart 2018 olarak belirlendi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale ili Merkez Cevatpaşa Mah. 19 ada 23 Parsel 76,12.m2 Yüzölçümlü, altında Dükkan olan Kargir Ev Nitelikli olarak Tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz kaydında Korunması Gerekli Kültür Varlığının 12/06/1996 tarih ve 2246 Yevmiyeli şerhive Taşınmazın Beyanlar kaydında16/04/2007 tarih ve 3255 Yevmiye ile06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı ve Aynı Hak Tesis edilemez beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz genel olarak yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen Ticaret ve turizm bölgesine konumlu olup, bölgede altı yapı ve belediye hizmetleri tamdır. Bölgede genel olarak zemin katları işyeri, üst katları ofis ağırlıklı yapılaşmalar bulunmaktadır.

Kıymeti : 750.000,00 TL
1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Fevzipaşa Mah. Çanakkale Adliyesi Ek Eski Bağ-Kur Binası Kat: 3, 1. İcra Müdürlüğü Koridoru Merkez/ÇANAKKALE

2 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Satışa konu Taşınmaz Çanakkale ili Merkez Kemalpaşa Mah. 205 Ada, 11 Parsel, 134,80. m2 yüzölçümlü arsa Nitelikli olarak Tapuya Kayıtlıdır. Taşınmazın beyanlar hanesinde 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişiler ve Tizel Kişilere Satılamaz Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez beyanlı 16/04/2007 tarih ve 3255 Yevmiyeli beyanı vardır. Taşınmaz genel olarak yüksek gelir grubu tarafından tercih edilen Ticaret ve turizm bölgesine konumlu olup bölgede alt yapı ve belediye hizmetleri tamdır. Bölgede genel olarak zemin katları işyeri, üst katlar ofis ağırlıklı yapılaşmalar bulunmaktadır. 

Kıymeti : 2.022.000,00 TL
1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Fevzipaşa Mah. Çanakkale Adliyesi Ek Eski Bağ-Kur Binası Kat: 3, 1. İcra Müdürlüğü Koridoru Merkez/ÇANAKKALE

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale ili Kemalpaşa Mah. 205 Ada, 24 Parsel, 114,60.m2 Yüzölçümlü, Arsa nitelikli olarak Tapuya Kayıtlıdır. Taşınmaz kaydının Beyanlar hanesinde 16/04/2007 tarih ve 3255 Yevmiye ile 06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı ve Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez Şerhi vardır. Taşınmaz genel olarak yüksek gelir grubu tarafından tercih ledilen Ticaret ve turizm bölgesine konumlu olup bölgede alt yapı ve belediye hizmetleri tamdır. Bölgede genel olarak zemin katları işyeri, üst katları ofis ağırlıklı yapılaşmalar bulunmaktadır. 

Kıymeti : 1.031.400,00 TL
1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Fevzipaşa Mah. Çanakkale Adliyesi Ek Eski Bağ-Kur Binası Kat: 3, 1. İcra Müdürlüğü Koridoru Merkez/ÇANAKKALE

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/84 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2017