Çankaya'da 27.2 milyon TL'ye icradan satılık müştemilatlı ağaçlı arsa!

Çankaya'da 27.2 milyon TL'ye icradan satılık müştemilatlı ağaçlı arsa!

Ankara 22. İcra Dairesi Müdürlüğü, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 28048 ada 8 parselde yer alan 5 bin 424 metrekarelik müştemilatlı ağaçlı arsayı 27 milyon 152 bin 789 TL'ye icradan satıyor...


Ankara 22. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Ankara  ili, Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 28048 ada 8 parselde yer alan 5 bin 424 metrekarelik müştemilatlı ağaçlı arsa 27 milyon 152 bin 789 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Şubat 2020 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2017/49 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İli Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan 5.424,00 m² miktarlı arsa vasıflı taşınmaz Tapunun 28048 ada 8 parselinde kayıtlıdır. Parselin beyanlar şerhinde 79170 nolu plan gereğince kamulaştırılacaktır şerhi bulunmaktadır. Arsanın imarlı yerleşim bölgesinde kaldığı, imarda ( konut dışı ) kentsel servis alanı olarak ayrıldığı, inşaat alanının Emsal : 1,00 yapı yüksekliğini H max: serbest olduğu, güneyinde 7 numaralı parselle, doğusunda ise 6 numaralı parselle komşu olduğu batıda kalan cephesinin 2150 sokağa, kuzey cephesinin Sakıp Sabancı bulvarına cepheli olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın Bulunduğu adadaki diğer parsellerde yapılaşma henüz bulunmamakla,ada çevresindeki ana yol ve ara sokaklar ( 2150.sokak hariç) henüz açılmamıştır. En yakın yapı 50m mesafededir. Arsanın düz arazi yapısına sahip olduğu harfiyat mesraflarının az olacağı tespit edilmiştir. Arsa üzerinde tek katlı 8/D nolu yapı salon, 2 oda, mutfak, banyo ve wc olmak üzere 84 m² alanlı gecekondu tarzı yığma yapı vardır. Binanın dışında toprak harçlı taş duvar ile yapılmış, üzeri kiremit kaplı 39 m² alanlı kömürlük ve 3 m² alanlı kümes vardır.Ayrıca tek katlı 8/A kapı nolu 61 m² alanlı ve 8/D nolu yapı ile aynı nitelikte olan yapının 12 m²'si dava konu taşınmaz üzerinde kalmaktadır. Arsa üzerinde çeşitli çins ve yaşlarda 30 adet ağaç bulunmaktadır. Tapu kayıtları beyanlar şerhinde 79170 nolu plan gereğince kamulaştırılacaktır. Şerhi olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır. Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Yüzölçümü : 5.424,00 m²
İmar Durumu : Dosyasındadır
Kıymeti : 27.152.789,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127. Md GÖRE SATIŞ İLANINI TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/49 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.