Çatalca imar planı tadilatı askıya çıkarıldı!

Çatalca imar planı tadilatı askıya çıkarıldı!Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı plan notlarına ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte o plan tadilatı...


Çatalca İlçesi, Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Plan notlarına ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (16 Aralık 2014, Salı) ilanen askıya çıkarıldı. 

 

Çatalca Kaleiçi 153 ada 14 parselin imar planı tadilatı da askıda! Detaylar için tıklayın!

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28612 dosya numaralı imar planı tadilatını 13 Eylül 2014'te onayladı. Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 14 Ocak 2015'te askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

 

Plan notları!

 

Çatalca imar planı tadilatı askıya çıkarıldı!

 

B.19. Günübirlik Tesis Alanları:

 

Bu alanlarda günübirlik ve rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanım alanları planlanmış olup; bu alanlarda E:0.05, toplam inşaat alanı 250 metrekareyi ve yapı yüksekliği h:6.50 metreyi geçmeyen yapılar yapılabilir.

 

B.20. Donatı Alanları

 

B.20.1. Park ve Dinlenme Alanları: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Sökülüp takılabilen büfeler, pergolalar, açık çayhane, havuzlar ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h=4.50 metreyi ve maksimum Emsal=0.04'ü geçemez. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılır.

 

B.20.2. Çocuk Oyun Alanları: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç ve gereçlerinden ve park mobilyasından başka düzenleme ve yapı elemanı yapılamaz.

 

B.20.3. Mezarlık alanları: İlgili mevzuata göre tespit ve tesis edilen defin alanlarıdır. Tarihi mezarlık ve diğer mezarlık alanlarında, mevcut yeşil doku korunacak ve yeşil kalitesi yenilenecektir. 

 

B.20.4. Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları: Bu alanlarda kent ölçeklerinde hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Kapalı spor alanlarındaki uygulama, çevre yapılaşma koşullarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun tesisler yapılabilir. 

 

B.20.5. Eğitim Tesis Alanı: Çevre yapılaşma koşullarını geçmemek ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile eğitim tesisi alanı yapılacaktır. Eğitim Tesis Alanları; Temel Eğitim Öncesi Öğretim Alanları (Anaokulu); İlköğretim Alanları, orta Öğretim Alanları, Mesleki ve Teknik Öğretim Alanlarını içermektedir. Çevre yapılaşma koşullarını geçmemek ve ilgil yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile yapılacaktır. 

 

B.20.6. Sosyal Tesis Alanları: Çevre yapılaşma koşullarını geçmemek ve Bu alanlarda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile sosyal tesis yapılacaktır. 

 

İlgili mevzuata göre yapılacak huzurevi, yetiştirme yurdu, kamu ve özel kişilerce ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak öğrenci yurtları, çocuk yuvaları, sığınma evleri, gündüz bakımevi (kreş) ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin bulunduğu alanlardır.

 

Çatalca Çakıl Mahallesi imar planı da askıda! Detaylar için tıklayın!

 

Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon NİP indirmek için tıklayın!

 

Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com