Çatı onarımına tüm kat malikleri katılır mı?

Çatı onarımına tüm kat malikleri katılır mı? Çatı onarımına tüm kat malikleri katılır mı?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Beş katlı,beş daireli bir binanın en üst katında oturmaktayım. Ancak çatı akmakta. Bu çatının onarımı için kış gelmeden girişimde bulunmalıyım. Buna tüm kat malikleri katılmalı mı?' sorusunu yanıtladı.Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Beş katlı,beş daireli bir binanın en üst katında oturmaktayım. Ancak çatı akmakta. Bu çatının onarımı için kış gelmeden girişimde bulunmalıyım. Buna tüm kat malikleri katılmalı mı? Katılmalı ise binada iki daire var ki katılmayacağı görüşünün hakim olduğunu biliyorum. Bunu onarmak için ne yapabilirim?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Beş katlı,beş daireli bir binanın en üst katında oturmaktayım. Ancak çatı akmakta. Bu çatının onarımı için kış gelmeden girişimde bulunmalıyım. Buna tüm kat malikleri katılmalı mı? Katılmalı ise binada iki daire var ki katılmayacağı görüşünün hakim olduğunu biliyorum. Bunu onarmak için ne yapabilirim? ● G.T.

Bir binanın çatısı ortak mahaldir. Ortak mahallerde yapılması gereken bir onarım var ise bunun masrafına tüm bağımsız bölüm malikleri katılmalıdır. Bir binanın muhtelif yerlerinde onarım ihtiyacı olabilir, bazıları için kat malikleri toplantısında karar almak gerekebilir. Ancak acil onarım gereken işlerde kat maliklerinin toplanması beklenemez. Çatı akması da acil işlerdendir zira çatının akması bağımsız bölüm içinde hasara neden olur. Üstelik çatının akması için kışı beklemek de gerekmez. Yağmur mutlaka kışın yağmaz ki, yaz yağmurları denen yağmurlar vardır ki bazı hallerde sele neden olur. İşte bu nedenle akan çatı hemen yapılmalıdır. Okuyucumun endişe ettiği iki katın maliki bu masrafa bazı nedenler ileri sürülerek katılmak istemeyebilir. İşte bütün bunları karşılamak için, benim tavsiyem hiç vakit geçirmeden bulundukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurup, tespit talebi ile dava açmak ve bu davada çatının onarım ihtiyacının bulunup bulunmadığı, onarımın acilen yapılması gerekip gerekmediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep etmeyi öneriyorum. Böyle bir tespitle, masrafa katılmak istemeyen kat maliki “onarım ihtiyacı yoktu” diyemeyecek. Ayrıca onarımın acil olduğu belgelenecektir. Onarım, katılanların ödemesi ile, katılmayanların yerine okuyucumun masrafı karşılaması ve sonradan kendilerine rücu ile neticeye bağlanacaktır.