18 / 08 / 2022

Çelik boru ihracatında dünya beşincisi!

Çelik boru ihracatında dünya beşincisi!

2013 yılındaki 1,5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye çelik boru sektörü, dünyanın en fazla çelik boru ihraç eden beşinci ülkesi olmayı sürdürüyor. Çelik boru ihracatında dünya beşincisi...Türk çelik boru sektörü sahip olduğu üretim gücünü, ihracata ne oranda yansıtabiliyor? 

2013 yılındaki 1,5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye çelik boru sektörü, dünyanın en fazla çelik boru ihraç eden beşinci ülkesi olmayı sürdürüyor. Çelik boru sektörü küresel ekonomik konjonktüre göre değişmekle birlikte üretiminin yaklaşık % 45'ini ihraç ediyor. Sektörümüzün yakın gelecekteki hedefi dünyanın en fazla çelik boru üreten ve ihraç eden 3. ülkesi olmaktır. 

Bunun yanında "2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde sektörümüz için belirlenen ihracat hedefi de 7,9 milyar dolardır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının, hammadde tedarikçileri ve sektörle ilişkisi bulunan tüm sanayi kollarının birlikte etkili bir şekilde çalışması gerekmektedir. 


ÇEBİD'in çelik boru sektörü pazarını genişletmek adına önerileri nelerdir? 

Çelik boru sektörünün pazar profilini genişletmek için kamuya önemli görevler düşüyor. Türkiye'de gerçekleştirilen içme suyu ve sulama boru hatlan projelerinde yurtdışından ithal edilecek borular yerine Türkiye'de üretilen çelik boruların kullanılması hem genel ekonomimiz hem de sektörümüz i için çok önemli. Bunların yanında, son yıllarda ürei ticilerimizin yaptığı yatırımlarla ülkemizde petrol ve doğalgaz sondajında kullanılan boruların üretimi yapılabilmektedir. Aynı şekilde petrol ve doğalgaz sondaj borularının da yurtiçindeki üreticilerimizden temini sektörümüzün gelişimi için önemlidir. 

Sektörümüzün ihracatını engelleyen ve özellikle aramızda Gümrük Birliği anlaşması olan Avrupa Birliği tarafından açılan anti damping soruşturmalarının, Avrupa Birliği ve ülkemiz arasında yapılan resmi toplantılarda dile getirilerek haksız yere soruşturma başlatılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 


¦ 2014 yılı için sektör öngörüleriniz nelerdir? 

2014 yılında kamu yatırımlarında azalma bekleniyor ancak devam edecek olan sulama projeleri ve altyapı yatırımları çelik boru sektörünü beslemeye devam edecek. 


¦ Eklemek istedikleriniz? 

BOTAŞ, Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin açtıkları ihaleler sektörümüzün gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda içme suyu ve sulama hattı projelerinde ülkemizde üretilen çelik borular yerine yurtdışınTürkiye çelik boru sektörü 6,5 milyon ton mevcut yıllık üretim kapasi tesi ve 4,5 milyon tona yakın üretimiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük dikişli çelik boru üreticisi konumunda. Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Zeren sorularımızı yanıtladı. 


Hürriyet Ek