Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Sadettin Çelik imzasıyla kuruldu.


Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Sadettin Çelik imzasıyla kuruldu.


Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapabilir e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol,meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transformatör, kondüktör, kablolar ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik ,mimarlık ,müteahhitlik ve derleme hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks , asma tavan kartonpiyer, fayans kale bodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat, boya ,badana, dekorasyon işlerini yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum, kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü yüksek,orta,zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik , elektromekanik ve teknik cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak. o. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı ve dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. p. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. r. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, kendine bağlı bayilikler kurmak. s. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imalatını yapmak, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. t. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. u. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve iş yerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak v. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Çeliks İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres; ARMAĞAN EVLER MAH.23 NİSAN CAD.34/C ÜMRANİYE