Çeşme'de 4 katlı TOKİ konutlarına mahkeme engeli!

Çeşme'de 4 katlı TOKİ konutlarına mahkeme engeli!TOKİ'nin Çeşme planı bozuldu. İzmir'de tartışma konusu olan TOKİ'nin Çeşme'ye yapacağı konutlarla ilgili Mimarlar Odası'nm açtığı davada, İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.TOKİ'nin Çeşme'ye yapacağı konutlarla ilgili Mimarlar Odası'nın açtığı  davada,  İzmir  2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme, 'dört katlı yapılaşmanın Çeşme'deki iki katlı konut geleneğine aykırı olduğu', 'nüfus yoğunluğu artışının bölge içindeki donatı dengesini bozacağı' gerekçeleri başta olmak üzere, planın planlama esasları, şehircilik ilkeleri, plan tekniği, yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri ve kamu yararına uygun olmadığına karar verdi. Davanın şimdi esastan görüleceği belirtildPosta Ege