Cevat Geray ve Ruşen Keleş'e mimarlık ödülü verildi

Cevat Geray ve Ruşen Keleş'e mimarlık ödülü verildi Cevat Geray ve Ruşen Keleş'e mimarlık ödülü verildi

Ölümünün 422. yılı nedeniyle 9 Nisan'da başlayan Mimar Sinan'ı anma haftasında Antalya'daki ödül töreninin anlamı derindi

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Mimarlarımız, "mimar olmayan" iki yurtsever bilim insanımızın "mimarlığa katkı'larını kutsalken diyorlardı ki: "Kent ve çevre değerlerine duyarlı bir mimarlık ve şehircilik için yol gösterici öğretmenliğinize teşekkürlerimizle..."

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki (SBF) "kentbilim" eğitiminin önderleri ve emektarları Prof. Dr. Cevat Geray ile Prof. Dr. Ruşen Keleş, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin "mesleğe katkı" ödüllerini aldılar... Geray'a ödülünü sunan YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Görgülü dedi ki: "İki duayenimiz de bizlere şehirciliğin temellerini öğretmenin ötesinde, ülkemizi sevmeyi de öğrettiler..."

Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman da Keleş'e ödülünü verirken; "İki hocamızın da öğrencileri olmaktan daima onur duymuşumdur" diyordu...

'Yarım yüzyilin anısı'na
Mimarlar Odası'ndaki ilk konuşmasını, 1960'ta henüz asistanken Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu nedeniyle yaptığım belirten Prof. Geray, aldığı ödülün 50 yılı aşan bir beraberliği simgelediğini söyledi.

Prof. Keleş de aynı beraberliğin kendilerine ve SBF'deki eğitime de "katkı"sı olduğunu belirterek şunu ekliyordu: "Mimarlar Odası'nın rant politikalarına karşı kamu yararını gözeten mesleki duruşunu bizler derslerimizde de örnek göstermişizdir."

Nitekim, Antalyalı mimarların yıllardır ödün vermedikleri aynı duruşun ödül gerekçesinde "kent planlamasında rant beklentileri yerine toplumsal esenliğin esas alınmasını kamu yöneticilerine de öğrettikleri" vurgulanırken, Mimarlar Odası Şube Başkanı Osman Aydın şunları vurguluyordu: "Tarihi kültürel değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi konusunda mesleğimize ve kentleşmeye koydukları önemli katkılar bizler için eşsiz değerdedir."

'20. YILIN' ÖDÜLLERİ
Antalya'da iki yılda bir gerçekleştirilen ve 10.'su düzenlenen Batı Akdeniz Mimarlık Ödülleri'nin amacı özetle şöyle: "Kentlerin ve bölgemizin doğal, tarihsel çevre ve mimari mirasla iç içe oluşumunda mimarın sorumluluğunun gelişmesi ve halkın mimariyle birlikte koruma-kullanma bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak"

Aydın'ın ifadesiyle: "20 yıl önce Türkiye'de mimarların sadece büyük kentlerde olmadıklarını kanıtlamak için" başlatılan ödüllerin 2010 yılı sahiplerini Gülsen Can, Şükrü Uçak, Özge Koksal, Şevkiye Erdal, Mine Kaya, Şeyda Duran, Türker Öcal, ilhan Sobutay ve Eşref Yetkin'den oluşan jüri belirledi.

"Proje" dalında Bilal Ateş-Şevket Altındal, Nail Atasoy, Seval Gelen, Ufuk Parlakdağ; "Yapı" dalında Şevket Altındal-Ahmet Bıçaklı ve Zeynep Esengil-Recep Esengil'in ödül alan proje ve uygulamaları Mimarlar Odası'ndaki Tarık Akıltopu Salonu'nda tanıtılırken, Geray ile Keleş'in yaşartılan ve "mimarlığa katkı"ları da sergileniyor...

HOCALARIN HOCALARI
Geray'ın ve Keleş'in, hem kendi akademik çalışmalarıyla hem de "beraber" gerçekleştirdikleri sayısız kitap, makale, araştırma, rapor, bildiri ve tüm değerlendirmeleri, SBF'deki "hocaların hocaları" olma birikimleriyle birlikte, kentleşme, imar, çevre, kültür ve mimarlık-şehircilik alanında eşsiz zenginlikteki "bilimsel kaynakça"mızı oluşturmuştur.

Özellikle vali ve kaymakamlarımızın, Ruşen Keleş'in Türkçemize kazandırdığı deyimle "kentbilim" (şehircilik) alanında eğitimli kamu yöneticileri olmalarını sağlayan öğretmenlikleri, Tarihi Kentler Birliği'ndeki Danışma Kurulu üyelikleriyle kültürel mirasımızı sahiplenen belediye başkanları ve yerel yöneticiler için de geçerli...

CuMHURİYET DEVRİMCİSİ
1950'de öğrenci olarak girdiği SBF'deki öğretim üyeliğine bugün de "yorulmadan" devam etmekte olan Geray için meslektaşı Prof. Alpaslan Işıklı demişti ki; "Ders vermeyi şehvetle sever..."

Prof. Geray, 1993'te Sivas'ta 35 aydınımızı yitirdiğimiz, gerici yobazların "Madımak Oteli yangını katliamı"ndan Aziz Nesin'le birlikte sağ kurtulabilen birkaç kişi arasındaydı. Ödünsüz "Cumhuriyet Devrimcisi" kimliğiyle bütünleştirdiği toplumsal duyarlılığını kaymakamlıklarında, eğitimde, dekanlığında, Bayındırlık Müsteşarhğı'nda, Dil Derneği'nde, demokratik kuruluşlarda ve her yerde, her konumda sürdürdü..

ULUSLARARASI ÖĞRETMEN
SBF'yle birlikte  Ankara  Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi'ni bitiren Prof. Dr. Ruşen Keleş de SBF'nin iki dönem dekanlığım üstlendi; ABD ve Japon üniversitelerinde dersler verdi; KKTC-Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yaptı...

Bilimsel kuram ve hukuk dünyamıza sayısız kitap ve araştırmasıyla katkıda bulunarak Türkiye Cum-huriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinin, şehircilik ve kentleşmedeki ödünsüz savunucusu olan Keleş, yerel yönetimler ve demokrasi konusunda ülkemizin uluslararası kuruluşlarda ve forumlardaki emektar temsilcisidir...

"Mimarlığın Mülkiyeli dostları"na esenlik içinde sağlıklı bir yaşam diliyoruz...
Oktay Ekinci / Cumhuriyet

pus