Cevhersan Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cevhersan Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Cevhersan Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  100 bin TL sermaye bedeli ile  Hasan Aksu tarafından kuruldu.


Cevhersan Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de  100 bin TL sermaye bedeli ile  Hasan Aksu tarafından kuruldu.

Cevhersan Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a)Şirketimiz her türlü metal, Demir, Çelik, Krom, Bakir, Alüminyum, Sarı ve Paslanmaz demir ve benzeri maddelerin alım- satımını, ithalat ihracatını yapmak ve yaptırmak. b)Şirketimiz her türlü Hurda Demiri ve Madeni Hurdalar, Krom, Çelik, Bakır, Alüminyum, Çinko, Sarı ve Paslanmaz Hurdaları ile Talaşlarını ve diğer Hurda Metallerinin her çeşidinin alım-satımını, ithalat ihracatını yapmak ve yaptırmak. c)Gemi fabrika, depolama tankı gibi ekonomik ömrü kalmamış tesis sistemleri parçalayarak hurda olarak ekonomiye kazandırmak için giyotinler, makaslar pre sler işletmek, şantiyeler kurmak bu işlerle ilgili olarak taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek. d)Hurdaya çıkmış madde ve mamullerin işlenmesinde kullanılan araç, gereç, makine ve teçhizatının imalini, alım satımını ihraç ve ithalini yapmak. e)Bu konularda açılan ihalelere katılmak, gerektiğinde düzenlemek veya taşeron firma olarak çalışmalara katılmak. Kazanılan ihaleleri devretmek, devralmak. f)Demir, çelik ve bahsi geçen maddelerin üretimi için gerekli fabrikalar kurmak, geri dönüşüm tesisleri kurmak işletmek, kiraya vermek ve satmak. g)Konusu ile ilgili olarak saç boru profil dolu demir çelik vb. malzemelerin toptan ve perakende alımı ve satımını yapmak. h)Geri dönüşümü mümkün olan her türlü emtianın ikinci el satışı gerçekleştirmek. i)Bahsi geçen maddelerin yerel altı ve yer üstü kaynaklarının tespiti için gerekli resmi kuruluşlardan izin almak, bu kaynakları çıkarmak, değerlendirmek, bu yerlere fabrika kurmak, işletmek. j)Her türlü şehir içi ve şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık işini yapmak ve yaptırmak. k)Hava,kara,deniz,yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, l)Gerekli olan kara, deniz, hava,tekerlekli ve tekerleksiz nakil araç ve vasıtalarının alım satımını yapmak.Kiralamak. m)Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir,devir edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir. n)Kimyevi ve kimyasal maddelerin taşınması ve nakledilmesi için gerekli donanımlı ve teçhizatlı araçları almak,satmak ve kiralamak. o)Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşlarının açmış olduğu ve açacak olduğu inşaat ve hurda ihalelerine iştirak etmek, taahhüdü altında kalmak veya sorumluluğu altında taşeronlara vererek taahhüdü yerine getirmek. p)İnşaat işleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve özel her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak, inşaatlar yapmak, ihalelere girmek, her nevi konut, toplu konut, turistlik tesisler, iş yerleri, iş hanları, hizmet binaları, alt yapılar, spor tesisleri, her türlü sanayi tesisleri ve bunların her türlü plan, proje tanzimlerini müşavirlik hizmetlerini yapmak. Muhakemelerini ve araç ve gereçlerini temin etmek menkul ve gayri menkullerin alım satımını komisyonculuğunu ithalini ihracını dahili ticaretini yapmaktır. Gerektiğinde inşa ettiği turistik tesisleri ve spor tesislerini işletmek. q)Konusu ile ilgili işlerini gerçekleştirmek için gerekli her türlü kaba inşaat ve yapı malzemelerini alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. r)İnşaat sektöründe kullanılan her nevi malzeme ve aksesuar, banyo takımları, su ve elektrik tesisatında kullanılan malzemeler, dış cephe doğrama malzemeleri, beton katkı malzemeleri, yer ve duvar kaplama maddelerinin alım satımını ve dahili ticaretini yapmak. s)İnşaat sanayiinde kullanılan iş makineleri ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının ithalat, ihracat, alımı, ihtiyaç fazlasının satımını yapmak. t)Kat karşılığı inşaat yapmak, her türlü yerleri kiralamak, kiraya vermek, devir almak ve devretmek. u)Yapılan inşaatların mobilya, doğrama ve dekorasyon işlerini yapmak, bunlar için gerekli olan hammadde, yardımcı madde ve mamullerin alım satımını ve imalatını yapmak. v)Pvc aluminyum doğrama, pvc fitil, plastik conta ve benzeri mamullerin imalatını, hammadde üretimini ve alım satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. w)Müteahhitlik karnesi alarak müteahhitlik hizmetleri yapmak, özel ve kamu sektörlerinde ihalelere girerek inşaat yapmak ve taşeron firmalara yaptırmak. Şirketimiz bu mevzuatları gerçekleştirmek için; 1) Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2) T.C. Kanunlarına uygun olarak yerli ve yabancı imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapabilir, atölye ve fabrikalar kurabilir, işyerleri açabilir. 3) Konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde, mamul maddeler alabilir, satabilir, ithalini ve ihracını yapmak. 4)Yine konusu ile ilgili olarak bilimum makineler el aletleri tezgahlar, nakil vasıtaları, yükleme ve boşaltma makineleri, tekerlekli veya paletli iş makinelerinin alım-satımı, Kiralamasını ve veya kiraya vermek. Diğer demirbaşlar alabilir satabilir ithalini ve ihracını yapabilir, imal edebilir. 5)Konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: FERHATPAŞA MAH.59.SK.NO:16 ATAŞEHİR