Çevre temizlik vergisi hangi durumlarda ödenmiyor?

Çevre temizlik vergisi hangi durumlarda ödenmiyor?


KONUTLARDA su tüketim miktarı esas alınarak sıı faturalarına dahil edilen Çevre Temizlık Vergisi. işyerlerinde ise her yıl 2 taksitte ödeniyor. Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için ise çevre temizlik vergisi ödenmiyor.


KONUTLARDA su tüketim miktarı esas alınarak su faturalarına dahil edilen Çevre Temizlık Vergisi. işyerlerinde ise her yıl 2 taksitte ödeniyor. Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için ise çevre temizlik vergisi ödenmiyor. Muaf olabilmek için belediyeye bildirmek gerekiyor. Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV) Belediye Gelirleri Kanununda madde 44'te düzenlenen bu vergi, belediye ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerden çe re, temizlik ve kanalizasyon hizmeti alan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Enlkun, "Boş bulunan, bina ve işyerleri ÇTV'ye tabı tutulmayacaktır Boş dükkanın mükellef durumundan çıkarılması için, belediyeye giderek bildirimde bulunulması gerekmektedir." 


Hürriyet Ek