Çukurova Balkon

Ceyhan'da 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Ceyhan'da 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla! Ceyhan'da 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Ceyhan İcra Dairesi Müdürlüğü, Adana ili, Ceyhan ilçesi, Büyükmangıt Mahallesi Büyükmanğıt B. Mevkii, 2547 ve 2548 parselde kayıtlı tarlayı 8 milyon 70 bin 949 TL'ye icradan satıyor...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ceyhan İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Adana  ili, Ceyhan ilçesi, Büyükmangıt Mahallesi Büyükmanğıt B. Mevkii, 2547 ve 2548 parsel sırasında kayıtlı tarla vasıflı gayrimenkul 8 milyon 70 bin 949 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ
2018/3221 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Adana ili, Ceyhan ilçesi, Büyükmangıt mah. Büyükmanğıt B. Mevkii, 2547 parsel sırasında kayıtlı, 24 cilt, 2926 sayfa no, 10.000,00-m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan "Fabrika Binası ve Arsası" nitelikli gayrimenkul. Taşınmaz Özdemir Sabancı Bulvar bitişiğinde bulunmakta olup, ilçe merkezine 1 km kadar uzaklıktadır. Yakın çevresinde Ceyhan nehri, araç muayene ve petrol istasyonu ile tarım arazileri mevcut olup ulaşım kolay sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmaz parselin serbest piyasa koşulları m2 alanı, mahallesi, çevre yapılaşması, belediye ve diğer kamu kurumlarının altyapı hizmetlerinden faydalanılabilirlik, konum, cepheler ve imar çapındaki hususlar göz önüne alındığında 1 m2 değerinin 160,00-TL'dir. Parselin değeri ise 10.000,00-m2 *160,00 TL/m2 =1.600.000,00-TL'dir.
Taşınmaz üzerinde Saha Betonu, 2 Katlı İdari Bina, Sanayi Tipi Çelik Depolar bulunmaktadır.
Saha Betonu : 2.965,00-m2 dir. Saha betonunun mevcut durumu, yıpranma durumları birlikte değerlendirilerek m2 fiyatı 20,00 TL'dir. 2.965,00 * 20=59.300,00-TL'dir.
2 Katlı İdari Bina : Toplamda yaklaşık 2*1.1294,00=2.588,00 m2 alana sahip bulunan duvarlar sıvalı boyalı yerler karo, iç kapılar pvc imalattan müteşekkil bakımsız sayılacak ve boş durumda bulunan betonarme binanın; yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde %32 oranında bir yıpranmanın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetleri tarifine göre 3. Sınıf A Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir. 1 m2'sinin değeri 800,00 TL'dir. Yıpranma payları göz önüne alındığında 2.588.00*800*1,1 (2019 Güncelleme)*0,68(%32 yıpranma payı) =1.548.659,00-TL
Sanayi Tipi Çelik Depolar : Toplamda yaklaşık 788+2.749=3.537,00 m2 alana sahiptir. Etrafı duvar üzerleri profil demir çelik makas-kiriş sistem üzeri sac çatı kaplama malzemesinden müşetekkil durumda bulunan bahse konu yapıların yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde %32 oranında bir yıpranmanın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetleri tarifine göre 2. Sınıf C Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir. 1 m2'sinin değeri 578,00 TL'dir. Yıpranma payları göz önüne alındığında 3.537,00*578*1,1 (2019 Güncelleme)*0,68 (%32 yıpranma payı) =1.529.201,00-TL
Yapılara ilişkin toplam değer : 3.137.160,00-TL,
TOPLAM (Arsa + Bina) = 4.737.160,00-TL (İNŞAAT)
Makina bilirkişisi incelemesi yönünden; 
Havalandırma Fanı: Bodrum katta 1 mt. Çapında sabit, motoru kanatları sökülmüş sadece kasası kalmış ekonomik değeri yok.
Yıkama Tamburu : Bodrum katta, bulunduğu yerden sökülüp götürülmüş yerinde yok.
Trafo Odası :Trafo odasının içi boş, oda içinde trafo elektrik tesisat veya malzemesi
adına birşey yok.
Aspiratör : Bodrum katta, Toz odasında bulunan aspiratör sökülüp götürülmüş.
Kumanda panosu: Bodrum kat girişinde, pano içinin kısmen sökülmüş olduğu hurda.
Paratoner : Çatıda monte halde değeri 1.500,00-TL
Tesisin gayri faal bir tesis olduğu, tesisin içinin boş olduğu, içerisinde makine alet ve tesisat bulunmadığı, paratoner haricinde herhangi bir makine alet, edevat ve tesisatın olmadığı, tesisin fabrika niteliğini kaybetmiş bir tesis olduğu, tesiste bulunan makine alet ve cihazların piyasa rayiçdeğerinin (KDV dahil) 1.500-TL olduğu taktir edilmiştir.
Kıymeti : 4.737.160,00-TL (İnşaat) + 1.500,00-TL (Makina) = 4.738.660,00-TL 
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 30/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Adana ili, Ceyhan ilçesi, Büyükmangıt mah. Büyükmahğıt B. Mevkii, 2548 parsel sırasında kayıtlı, 24 cilt, 2927 sayfa no, 14.577,00-m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli gayrimenkul. Taşınmaz Özdemir Sabancı Bulvar bitişiğinde bulunmakta olup, ilçe merkezine 1 km kadar uzaklıktadır. Yakın çevresinde Ceyhan nehri, araç muayene ve petrol istasyonu ile tarım arazileri mevcut olup ulaşım kolay sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde Saha betonu ve Sanayi Tipi Çelik Depolar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz parselin serbest piyasa koşulları m2 alanı, mahallesi, çevre yapılaşması, belediye ve diğer kamu kurumlarının altyapı hizmetlerinden faydalanılabilirlik, konum, cepheler ve imar çapındaki hususlar göz önüne alındığında 1 m2 değerinin 160,00-TL'dir. Parselin değeri ise 14.577,00-m2 *160,00 TL/m2 = 2.332.320,00-TL'dir.
Saha Betonu : 298,00-m2 dir. Saha betonunun mevcut durumu, yıpranma durumları birlikte değerlendirilerek m2 fiyatı 20,00 TL'dir. 298,00 * 20=5.960,00-TL'dir.
Sanayi Tipi Çelik Depolar : Toplamda yaklaşık 2.299,00-m2 alana sahiptir. Etrafı duvar üzerleri profil demir çelik makas-kiriş sistem üzeri sac çatı kaplama malzemesinden müteşekkil durumda bulunan bahse konu yapıların yapım, kullanım ve teknik özelliklerine göre yapılan incelemelerde %32 oranında bir yıpranmanın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetleri tarifine göre 2. Sınıf C Grubu yapılar olarak değerlendirilmiştir. 1 m2'sinin değeri 578,00 TL'dir. Yıpranma payları göz önüne alındığında 2.299,00*1,1 (2019 Güncelleme)*578*0,68 (%32 yıpranma payı) =993.959,00-TL
Yapılara ilişkin toplam değer : 999.919,00-TL,
TOPLAM (Arsa + Bina) = 3.332.239,00-TL (İNŞAAT)
Kıymeti : 3.332.239,00-TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 30/07/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3221 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.