Çiceği burnunda bakandan mortgage tavsiyeleri

Çiceği burnunda bakandan mortgage tavsiyeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, konut kredilerini yeniden yapılandırmak isteyen tüketicilerin, toplam maliyet unsuruna dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Bakiye borç tutarı, kalan vade, faiz yüzdesi ve ödenmesi gereken tutar ile borcun yeni 
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Çağlayan, tutsat (mortgage) olarak adlandırılan konut kredilerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın Kanun ile Sanayi Bakanlığına verilen Türkiye Bankalar Birliği'nin de görüşü alınarak "konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi" yetkisi çerçevesinde hazırlanan yönetmeliğin, 29 Eylül 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.


Çağlayan, söz konusu yönetmelik çerçevesinde, kredi veren kuruluş ile kredi kullanan tüketici arasında yapılan Konut Finansmanı Sözleşmesinde, tüketicinin başvurusu ya da tüketicinin yazılı izni şartıyla, "kredi faiz oranlarında, vadesinde, faiz türünde değişiklik yapılması, aynı ev teminat gösterilerek birden fazla konut kredisi alınmışsa bunların tek konut kredisi ile birleştirilmesi, konut finansmanı kuruluşunda veya belirtilen para biriminde değişiklik yapılması" konularında yeniden


yapılandırmanın gerçekleştirilebileceğini anımsattı.


Konut finansmanının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin, tüketiciler açısından çok önemli değişiklikleri içerdiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:


"Getirilen değişiklikleri örnekle açıklamak gerekirse, bir vatandaşımızın herhangi bir konut finansman kuruluşundan 100 bin YTL'lik, 5 yıl vadeli ve aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla konut kredisi kullandığını kabul edersek; faiz oranlarının örneğin yüzde 1'e düşmesi halinde, kredinin vadesi bitmeden karşılıklı mutabakat ile faiz oranı yeniden belirlenebilecektir. 5 yıl vade yine karşılıklı mutabakatla değiştirilebilecek, örneğin 8-10 ya da 15 yıllık vadeler geçerli olabilecektir. Gelişen ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, sabit faizden değişken faize ya da değişken faizden sabit faize geçilebilecektir.


Tüketici, bir başka bankanın koşullarının toplam maliyet olarak lehine olması halinde, bir başka bankadan daha iyi koşullarda kredi alarak, eski kredisini kapatabilecek ve finansman kuruluşu değişerek kredisi yeniden yapılandırılmış olacaktır. Tüketicinin kredi kullandığı para birimi cinsinde değişiklikler yapılabilecektir."


Çağlayan, yeniden yapılandırmada temel kriterin, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması, hesabını iyi yapması olduğunu belirterek, "Yeniden finansman esnasında vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gereken en önemli unsur toplam maliyettir. Bakiye borç tutarı, kalan vade, faiz yüzdesi ve ödenmesi gereken tutar ile borcun yeniden finansmanında tüketiciye toplam maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.