Çılgın proje depremde can ve mal kaybını artırır!

Çılgın proje depremde can ve mal kaybını artırır!İTÜ Maden Fakültesinden Prof. Görür, çılgın proje için, Hayata geçirilecekse İstanbul depreme hazırlandıktan sonra geçirilmeli dedi. Görür, kanal projesi için en uygun güzergâhın Büyükçekmece-Durugöl (Çatalca) arası olduğunu söyledi...


İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz ile Marmara Denizini birleştirecek bir kanal açma fikrinin yeni düşünülmüş bir fikir olmadığını belirterek, Osmanlıdan yakın tarihimize kadar zaman zaman siyasiler ve bilim adamları tarafından gündeme getirilmiştir. Ancak, bugünkü koşullarda ve bu şekilde gündeme getirilmiş olması gerçekten düşündürücü ve üzücüdür dedi.

Depreme hazırlık yapılmalı
Marmara Bölgesinin ve İstanbulun büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu anlatan Görür, Yapı stokunun yüzde 60ının gecekondu, kaçak veya mühendislik hizmeti görmemiş yapılardan meydana gelmiş olduğu, yetkililerin kendi ifadeleridir. 2029a kadar büyük bir depremin olma olasılığının yüzde 62 olduğu kentte normalde çok ciddi bir depreme hazırlık çalışması beklerken, İstanbula ikinci bir boğaz adı altında fantastik bir projenin ortaya atılması trajikomik bir durum diye konuştu. Görür, projenin yol açacağı olumsuzlukları şöyle sıraladı:

-  Proje, İstanbul bölgesinde nüfusu artıracak ve olası depremde can ve mal kaybının artmasına neden olabilecektir.

-  Seçilmiş olan kanal güzergâhındaki Eosen-Miyosen yaşlı zeminin genellikle sağlam olmayışı ve kayma, göçme, sıkışma ve sıvılaşma gibi olaylara müsait olması nedeniyle kanal içerisinde ve çevresinde yapılacak olan yapılaşmalarda sorunlar yaratacaktır.

-  Kanalı çevreleyen karasal alanlardaki akarsu drenaj sistemi zamanla değişecektir. Kanal çevresindeki alanlarda yeraltı su sistemi değişime uğrayacaktır.

-  İnşa edilecek kanalın sığ olmasından dolayı muhtemelen burada İstanbul Boğazındaki gibi iki yönlü bir akıntı sistemi gelişemeyecek ve bu nedenle de binlerce metreküp Karadeniz suyu Marmaraya dolacaktır. Yeni oluşacak olan bu su dolaşım sistemi tüm Marmarada önlenemez bir kirliliğe neden olabilecektir.

-  Kanal açımı sırasında milyonlarca ton malzeme kazılacaktır. Bu malzeme en yakın yerlerde depolanacaktır. Bölgedeki topografya ve ekosisteme büyük bir zarar verilecektir. Gene de kanal açılması öngörülürse, en uygun yer Büyükçekmece-Durugöl (Çatalca) arasında olmalıdır. Çünkü buranın topografik özellikleri belirli bir eşik dışında daha ekonomik kazı yapılmasına uygundur. İkinci bir alternatif ise İzmit Körfezi, Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri boyunca Karadeniz kıyısındaki Karasuya kadar olan bir güzergâhtır.

Milliyet/ÖNAY YILMAZ İstanbul